1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Predavanja uz PowerPoint prezentacije

.

1. Građa i uloge životinjskog organizma
Kroz prezentaciju učenici upoznaju glavna obilježja životinja s naglaskom na prilagodbe određenih skupina uvjetima u okolišu. Za vrijeme predavanja učenici imaju priliku proučiti primjerke iz muzejske zbirke.

2. Ekološki čimbenici
Prezentacija za cilj ima približiti polaznicima abiotičke i biotičke čimbenike koji utječu na život na Zemlji. Prikazi interakcija među organizmima potkrijepljeni su primjerima vrsta koje posjeduje Muzej.

3. Mali speleolozi
Učenici upoznaju morfologiju špiljskih objekata, špiljsku meteorologiju, živi svijet podzemlja, paleontološki i kulturni sadržaj špiljskih sedimenata te speleološku opremu. Poseban se naglasak stavlja na špiljsko bogatstvo Hrvatske.

4. Životinjski svijet mora
Predavanje je kratak pregled bogatstva životinjskih skupina koje obitavaju u svjetskim morima. Učenici imaju priliku upoznati se s najzanimljivijim vrstama životinja u moru, posebno Jadranu, ugroženim vrstama kao i prijetnjama koje predstavlja čovjekov utjecaj na morski okoliš.

5. A. R. Wallace: životno djelo i naslijeđe
Istraživač, prirodoslovac i intelektualac, Alfred Russel Wallace nezasluženo je manje poznati otac teorije evolucije. Naime, on i mnogo poznatiji Charles Darwin zajedno su otkrili proces evolucije kroz prirodnu selekciju. Prezentacija o ovom iznimnom znanstveniku i čovjeku održava se povodom 100. obljetnice njegove smrti. Kroz kratak pregled njegova rada učenici pobliže upoznaju glavne principe evolucije.
Prezentacija je prvenstveno namijenjena učenicima koji prema nastavnom planu i programu obrađuju evoluciju.

Facebook