1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Botaničke zbirke

Botaničke zbirke Prirodoslovnog muzeja Split (NHMS) sastoje se od zbirki morskih algi i zbirki višeg bilja. Do sada ove zbirke ukupno broje 14 446 herbarijskih primjeraka. Pošto je dio zbirki u obradi ovo nije konačan broj herbarijskih primjeraka.

Algarij – novi u osnivanju broji 84 primjerka herbariziranih algi.

Algarij G. B. Sandri - broji 37 primjeraka herbariziranih algi.

Algarij M. S. de Cattani - broji 104 primjerka herbariziranih algi.

Herbarijska zbirka C. Studniczke - broji 10 426 primjeraka herbariziranih biljaka (zbirka je u obradi).

Herbarijska zbirka A. Andrića - broji 2623 primjerka herbariziranih biljaka.

Herbarijska zbirka G. Bučića - broji 123 primjerka herbariziranih biljaka (zbirka je u obradi).

Herbarijska zbirka A. Cvitanića - broji 894 primjerka herbariziranih biljaka (zbirka je u obradi).

Ampelografska zbirka S. Bulića - broji 155 primjeraka herbariziranih listova vinove loze.

Facebook