1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Paleontološke zbirke

.

Paleontološke zbirke ukupno broje 11552 primjerka.
Paleobotanička zbirka R. Gasperinija broji 234 primjerka.
Paleobotanička zbirka V. Golubića, D. Vladovića broji 112 primjeraka.
Paleontološka zbirka beskralješnjaka R. Gasperinija broji 2185 primjeraka.
Paleontološka zbirka beskralješnjaka P. Novaka, A. Cvitanića broji 108 primjeraka.
Paleontološka zbirka beskralješnjaka V. Golubića, B. Kokana, N. Ževrnje broji 2215 primjeraka.
Paleontološka zbirka kralješnjaka broji 521 primjerak.
Specijalna zbirka amonita gornjeg skita broji 4536 primjeraka.
Zbirka anizičkih amonita broji 324 primjerka.
Zbirka ladinik broji 879 primjeraka.
Zbirka koštanih breča broji 438 primjeraka.
Zbirka špiljske fosilne faune kvartara N. Ževrnja – u obradi.

Facebook