1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Mineraloško-geološki odjel

 

Tel +385 21 322 988

Fax +385 21 322 990

E-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Povijest odjela

Reorganizacijom muzejske građe iz zbirki u odjele, mineraloško-geološki odjel nastao je objedinjavanjem više mineraloških i geoloških zbirki: U. Girometta, S. Božan, A. Kukoč, V. Golubić-N. Ževrnja.

Ove zbirke prikazuju geološku prošlost Dalmacije koja se može pratiti od ranog mezozika, tj. srednjeg doba zemljine prošlosti pred od prilike 250 milijuna godina. U razdoblju trijasa, najveći dio Dalmacije prekrivalo je plitko more s osebujnim životinjskim i biljnim svijetom. Nakon uginuća ljušture ovih životinja taložile su se na morskom dnu gdje su u vidu fosila stvorili kamen vapnenac. Tijekom alpinskog orogenetskog ciklusa, došlo je do izdizanja dalmatinskih planina (Svilaja i dr.) koje su u svojim stijenama sačuvale sliku života iz tog razdoblja.

U trećem razdoblju mezozoika, krednoj formaciji, taloženjem ljuštura školjaka nastao je tzv. rudistni vapnenac iz kojeg je izgrađen dio Dalmatinske obale i njezinih otoka.

U kenozoiku (novo doba) i to u razdoblju starijeg tercijara, tzv. eocena, pred otprilike 65 do 67 milijuna godina, živjeli su krednjaci čije su ljušture taloženjem na morsko dno stvorile vapnenac iz kojeg je izgrađeno brdo Marjan, te mnogi vapnenački predjeli u Dalmaciji. U eocenskom moru taložio se i lapor iz kojeg se danas dobiva cement, a u slatkim vodama nešto kasnije, iz biljnog detritusa, nastao je mrki ugljen u Dalmaciji (Siverić).

Odjel danas

Odjel je stručna jedinica koja: prikuplja, obrađuje, preparira, vrednuje, čuva i izlaže mineralošku i geološku građu sistematiziranu u zbirke, s pripadajućom dokumentacijom i opremom

Muzejska građa je podijeljena u pet zbirki sa 2.157 primjeraka. Dio zbirki se i dalje popunjava novim predmetima.

 

Facebook