STRUČNO OSOBLJE MUZEJA

     Viši kustosi i kustosi

NEDILJKO ŽEVRNJA

NEDILJKO ŽEVRNJA

Rođen 19. srpnja 1965. godine u Dugopolju.

Školovanje

 • Osnovna škola „Dugopolje“.
 • Srednjoškolsko obrazovanje – Suradnik u nastavi tjelesnog odgoja, Split
 • 1993. diplomirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, te stekao zvanje profesor biologije i kemije
 • 2010. magistrirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao akademski stupanj magistar znanosti.

Radno iskustvo

 • 1994. Maring d.o.o. – poduzeće za uzgoj i mriješćenje riba, rakova i školjaka, na radnom mjestu "Stručni voditelj mrjestilišta".
 • 1996. "Voditelj malakološke zbirke obitelji Bakotić"
 • 1996. Prirodoslovni muzej i zoološk vrt – Rukovoditelj zoološkog vrta
 • Od 2000. je na dužnosti ravnatelja Muzeja
 • 2013. godine stekao stručno zvanje viši kustos.

Voditelj zbirki :

 1. Algarij Marije Selebam de Cattani
 2. Algarij Giovanni Battista Sandrij
 3. Algarij (novi u osnivanju)
 4. Ampelografska zbirka
 5. Herbarijska zbirka Andrije Andrića
 6. Herbarijska zbirka Antuna Cvitanića
 7. Zbirka gmazova
 8. Zbirka gmazova Girometta
 9. Zbirka gmazova Jure Skejića
 10. Zbirka vodozemaca
 11. Zbirka vodozemaca Girometta-Cvitanić
 12. Zbirka vodozemaca Jure Skejića
 13. Oološke zbirke
 14. Paleontološke zbirka kralježnjaka (zajedno s kustosom J. Bobanom)
 15. Zbirke koštanih breča.

Djelovanje u strukovnim društvima

      Član je:
 • • Hrvatskog botaničkog društva
 • • Hrvatskog muzejskog društva
 • • Hrvatskog ekološkog društva
 • • Hrvatskog biološkog društva
img01

BOŽE KOKAN

Rođen 15. svibnja.1970. u Splitu.


 • Kustos entomolog, voditelj zbirki kukaca.
 • Područje zanimanja: entomologija, kulturna entomologija, forenzična entomologija, medicinska entomologija, taksonomija muha, edukativni rad.
 • Edukativni rad: predavanja i edukativne radionice za djecu i odrasle, stručno vođenje kroz postav
 • Članstvo: redoviti član u Europskom forenzično- entomološkom društvu (EAFE).

Školovanje

 • 1988. godine završio srednju zdravstvenu školu u Splitu (sanitarno-laboratorijski tehničar).
 • 1996. godine stekao diplomu profesora biologije i kemije (PMF Split)
 • 1997. godine zaposlen na radnom mjestu kustosa u Prirodoslovnom muzeju i zoo vrtu Split.
 • 2003. godine stekao zvanje magistra znanosti na temi iz ihtiologije, na Poslijediplomskom studiju PMF-a (Ekologija/ Biologija), u Zagrebu.
 • 2003. Promaknut u muzejsko stručno zvanje višeg kustosa.
 • Prošao radionice stručnog osposobljavanja iz područja forenzične entomologije u Poljskoj (2011. i 2013. ) i Splitu (2013).
 • Sudionik nekoliko bioloških, forenzičnih i pedagoških kongresa.

Voditelj zbirki :

 • 1. Entomološka zbirka dr.E. Karaman
 • 2. Entomološka zbirka P. Novak
 • 3. Zbirka skakavaca i zrikavaca J. Skejo

Sanja Vrgoč

SANJA VRGOČ

Rođena je u Splitu 20. kolovoza.1968. godine.


 • - Diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu 1995. godine i stekla zvanje profesora biologije i kemije. Godine 1995. i 1996. radi kao profesorica biologije i kemije u srednjoj zubotehničkoj školi Dental Centar Marušić. 1997. godine se zapošljava na mjesto voditelja Malakološke zbirke obitelji Bakotić. Prirodoslovni muzej u Splitu 2000. godine dobiva na korištenje Malakološku zbirku Bakotić. U Muzeju radi kao kustos za malakološke zbirke, zbirku koralja i zbirku morskih kolutićavaca. Stručni ispit za zvanje kustosa položila 2000. godine. Koautorica dviju te autorica jednog izložbenog postava. Koautorica i voditeljica pedagoških radionica u Muzeju.
 • - Edukativni rad: predavanja i edukativne radionice za djecu i odrasle, stručno vođenje kroz postav

Voditeljica zbirki :

 • 1. Malakološka zbirka obitelj Bakotić
 • 2. Malakološka zbirka don Blaž Cvitanović
 • 3. Malakološka zbirka P. Novak, J. Savo, M. Kolander
 • 4. Malakološka zbirka V. Golubić
 • 5. Malakološka zbirka A. Cvitanić
 • 6. Zbirka morskih kolutićavaca (Annelida) Girometta-Cvitanović
 • 7. Zbirka žarnjaka (Cnidaria) Girometta-Cvitanović
 • 8. Zbirka spužvi (Spongia) Girometta-Cvitanović

img01

JOSIP BOBAN

  - Rođen 18. listopada 1984. godine u Splitu.


 • - Maturirao na prirodoslovno-matematičkoj školi u Splitu 2003. godine te iste godine upisao Biologiju i ekologiju mora u Centru za studije mora u Splitu pri Sveučilištu u Splitu. Diplomirao 2009. godine te dobiva zvanje diplomirani inženjer biologije i ekologije mora. Tijekom 2009. godine radi honorarno na poslovima u Prirodoslovnom muzeju Split, a tijekom 2010. godine primljen je na stručno osposobljavanje. Od siječnja 2011. do kolovoza 2012. radi na Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu kao stručni suradnik na projektu PERIMON. U kolovozu 2012. se zapošljava u Prirodoslovnom muzeju Split na radnom mjestu kustos. Autonomni ronilac od 2008. godine, CMAS three star ronilac. Koautor 5 izložbi.
 • - Sudjelovao je u više međunarodnih znanstvenih ekspedicija u Hrvatskoj i u inozemstvu. Uredio više knjižica za tisak te autor više radionica. Sudionik 8 međunarodnih kongresa, koautor 13 znanstvenih postera, 3 znanstvena i 6 stručnih radova. Autor dva kratka dokumentarna filma “Rijeka Žrnovnica” i “Rumin” napravljena u sklopu terenskih istraživanja.

Radno iskustvo

 •  11/2009-2011. - volonter, Prirodoslovni muzej i zoološki vrt. Volontirao na poslovima kustosa i muzejskog pedagoga.
 •  02/2011. - 07/2012. - Stručni suradnik, Institut za oceanografiju i ribarstvo. Kao stručni suradnik zaposlen na poslovima međunarodnog projekta  PERIMON. Sudjelovao u međunarodnim ekspedicijama po Jadranu.
 •  08/2012 - kustos, Prirodoslovni muzej i zoološki vrt. Položio stručni ispit za kustosa pri MDC-u 12/2012. godine.

 • - Edukativni rad: predavanja i edukativne radionice za djecu i odrasle, stručno vođenje kroz postav

Voditelj zbirki :

 • 1. Ihtiološke zbirke
 • 2. Zbirka bodljikaša
 • 3. Zbirka glavonožaca
 • 4. Zbirka mahovnjaka
 • 5. Zbirke rakova
 • 6. Paleontološka zbirka kralježnjaka (zajedno sa višim kustosom N. Ževrnjom)


  Ostale aktivnosti:

 •  - Osmišljavanje i provedba radionica I stručnih vođenja.
 •  - Osmišljavanje i provedba znanstvenog kviza u muzeju.
 •  - Sudjelovanje na znanstvenim ekspedicijama MEDITS Instituta za oceanografiju i ribarstvo.
 •  - Sudjelovanje na projektu kartiranja staništa u suradnji sa Sveučilištem u Splitu Odjel za studije mora i JU More i krš.
img01

TINO MILAT

- Rođen 21. kolovoza 1972. godine u Splitu.


 • - Diplomirao 1998. godine na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu (smjer biologija-kemija) sa temom: „Krednjaci (Foraminifera) akvatorija poluotoka Pelješca“ i stekao zvanje prof. biologije i kemije. U razdoblju od veljače 2005. do lipnja 2016.godine zaposlen u Prirodoslovnom muzeju i zoološkom vrtu u Splitu, na mjestu Zoologa – voditelja zoološkog vrta Split. Od lipnja 2016. na radnom mjestu kustosa u Prirodoslovnom muzeju Split. Voditelj dviju edukativnih radionica : „Kratka povijest Zemlje“ i „Žabe i zmije koje nas okružuju“.
 • - Autor i koautor niza znanstvenih i stručnih radova
 • - Edukativni rad: predavanja i edukativne radionice za djecu i odrasle, stručno vođenje kroz postav

Voditelj zbirki :

 • 1. Geološka zbirka U. Girometta
 • 2. Mineralošlo-geološka zbirka S. Božan
 • 3. Mineralošlo-geološka zbirka V. Golubić, N. Ževrnja, T. Milat
 • 4. Mineraloško – geološka edukativna zbirka
 • 5. Paleontološka zbirka beskralježaka R. Gasperini - U. Girometta
 • 6. Paleontološka zbirka P. Novak, A. Cvitanić, Lj. Babetić, V. Dulčić
 • 7. Paleontološka zbirka V. Golubić, B. Kokan, N. Ževrnja, T. Milat
 • 8. Specijalna zbirka amonita gornjeg skita V. Golubić
 • 9. Zbirka anizičkih amonita M. Sikirica
 • 10. Zbirka anizičkih amonita V. Golubić
 • 11. Paleontološka zbirka ladinik V. Golubić
 • 12. Paleontološka edukativna zbirka

Djelovanje u strukovnim društvima

      Član je:
 • • Hrvatskog antropološkog društva
 • • Hrvatskog mikološkog društva