Izložba fotografija rijetkih, endemičnih i zaštićenih biljaka Dalmacije


Povijest nastanka i razvoja grada Splita duga je i bremenita, kao i povijest istraživanja flore (cvjetane) Hrvatske. Najstariji arheološki nalaz na splitskom poluotoku je ostava zlatnoga nakita i bakrenih sjekira pronađena na Gripama (između 3500 i 2900 g.pr.Kr.). Iako se, nastanak grada Splita povezuje s gradnjom Dioklecijanove palače, 295.-305.godine, arheološki nalazi (sakralni objekti, amfiteatar, luka na sjevernoj strani Marjana), dokazuju da je ovo područje bilo naseljeno u starorimskom dobu, davno prije Dioklecijana.


Moguće je da je tu bila i jedna od grčkih kolonija, vjerojatno i ilirsko naselje, a sve poradi povoljnog zemljopisnog položaja. A Cvit Mediterana - grad Split smjestio se u središnjem dijelu istočne obale Jadrana. Na najboljem je mistu za dotaknuti očima svu lipotu pa tako i lipotu procvalog cvića kako onog ritkog, zaštićenog tako i onog običnog. Ova lipota može se dotaknuti na planinama: Kozjak, Mosor, Svilaja, Kamešnica, Dinara, Biokovo…, u kanjonima i na obalama rijeka: Jadro, Žrnovnica, Cetina, Krka … na poljima, travnjacima, kamenjaru, garigu, makiji, šumama i otocima.


Otvorite oči i gledajte, a da se ima što vidjeti govori podatak da je za floru Hrvatske zabilježeno 5000 vrsta i podvrsta, i ne prođe ni godina dana da neka nova svojta ne bude uočena ili opisna.
Cvitu Mediterana na dan Sv. Dujma, poklanjamo više fotografija lipšeg i riđeg cvića nego prvi put.