- BIORAZNOLIKOST LOKALITETA TROLOKVE -

Projekt „Bioraznolikost lokaliteta Trolokve“ izvodio se na području značajnog krajobraza Vidova gora na otoku Braču (submediteranski pojas), te na još jednoj lokvi na nižoj nadmorskoj visini (eumediteranski pojas).
Izvor Graba

Trolokve

Značajni krajobraz Vidova gora na otoku Braču (submediteranski pojas) - lokalitet TROLOKVE

Prvi slap

Supetar

Lokva Stubal (eumediteranski pojas) - največa od tri cisterne i lokve.Male vodene akumulacije vrlo su važne za bioraznolikost bezvodnih krških krajeva, posebno dalmatinskih otoka. Ovaj projekt ima za cilj konkretnim i egzaktnim podacima jednoga istraživanja ukazati na njihov značaj, te to publicirati u maloj popularnoj publikaciji, koja bi se distribuirala u naseljima na otocima Splitsko-dalmatinske županije.

Terensko istraživanje se odvijalo u proljeće, ljeto i ranu jesen 2014. godine na lokalitetu Trolokve, koji se nalazi u sklopu značajnog krajobraza Vidova gora na Braču, u submediteranskom pojasu, te na još jednoj lokvi na nižoj nadmorskoj visini u eumediteranskom pojasu. U spomenutom su razdoblju predviđena pet do osam izlazaka na teren. Elementi terenskog rada bili su:
  • vizualno opažanje i registriranje svih nazočnih vrsta biljaka, bezkralježnjaka i kralješnjaka;
  • uzorkovanje;
  • fotografiranje;
  • fotografiranje automatskim kamerama, uključivo i noćne infracrvene fotografije, što je u prvom redu u funkciji registriranja plahih i teže uočljivih vrsta;
  • ronjenje u lokvi, ako se ukaže potreba.

Očekivani rezultati projekta

Publikacija u obliku brošure izradit će se temeljem dobivenih podataka istraživanja, a sadržajem će nadići konkretno istraživanje, odnosno lokalitete, te će ukazivati na sve temeljne elemente nastajanja, sadašnjeg stanja, značenja, ugroženosti i mogućnosti zaštite malih vodenih akumulacija na otocima srednje Dalmacije. Također će se dobiti i podaci za usporedbu živog svijeta vezanog za lokve u eumediteranu i submediteranu. Budući da su Trolokve i jedna od postaja poučne ekološke staze Vidova gora, brošura će svojim sadržajem detaljnije razraditi informacije s postojeće obavijesne table i time još nadopuniti sadašnju ponudu. Pored toga, brošuru ćemo distribuirati lokalnim vlastima, školama i udrugama, kako bi se podizala svijest lokalnih zajednica o potrebi očuvanja lokava. Bez takve svijesti većina je lokava osuđena na nestajanje prirodnim procesima zaraštavanja i zatrpavanja, jer se njihova prvobitna funkcija izgubila, a ovisne su o održavanju, kojeg više nema.
Brošura kao cjelina će odražavati povezanost tradicije, odnosno tradicijskog načina života i gospodarskih aktivnosti, s očuvanjem bioraznolikosti, što je i krajnji cilj cjelokupne djelatnosti zaštite prirode. Bez tradicijskog gospodarstva bioraznolikost bi u mnogim dijelovima Hrvatske, pa tako i na otocima, bila manja. Dobiveni podaci će se koristiti i za pisanje znanstvenog članka.

ZANIMLJIVOSTI

Resetnikia triquetra (DC.) Španiel, Al-Shehbaz, D. A. German & Marhold
(Fibigia triquetra /DC./ Boiss. ex Prantl)   –  trobridi sijedac .

Na stijenama najvišeg vrha otoka Brača raste biljka trobridi sijedac Resetnikia triquetra (DC.) Španiel, Al-Shehbaz, D. A. German & Marhold ( Fibigia triquetra /DC./ Boiss. ex Prantl). Ova biljka srodnik je s našim endemom i reliktom velebitskom degenijom ( Degenia velebitica /Degen/ Hayek). I trobridi sijedac je relikt i endem. Rasprostranjena je u srednjoj Dalmaciji (od planine Kozjak iznad Kaštel Sućurca, vršnim kamenim grebenima brda uz more do ušća Cetine, kanjon Cetine, Biokovo, Pelješac iznad Žuljana, Hvar: Sv. Nikola i Brač: Vidova gora, pustinja Blaca). Prvi put ju je sabrao Portenschlag L.F. oko utvrde Klis (područje proslap).