HRVATSKO ENTOMOLOŠKO DRUŠTVO ZAGREB
The Croatian entomological society
Biografije i bibliografije
 Biographies and bibliographies
Osobe - Persons
Uvod
Reference

Kazalo

Index bio-bibliographicus notorum hominum
Nonveilleriana
Bio-bibliografsko kazalo imena osoba
T

Introduction
References

Index

Stranica u radu. Zahvalan sam za primjedbe.
This site is in development. I value your suggestion.

Bogomir Milošević, Zagreb
bogomir.milosevic@zg.htnet.hr

 

Tabain, Frano, dipl. ing. agr. (Vela Luka, 17.XII.1978 - Dubrovnik, 18.XII.1984), osnivač i ravnatelj Stanice za južne kulture u Dubrovniku (1945 - 1963).

Taborski, Dragutin, lepidopterolog amater, gradski senator u Zagrebu (.... - ....)

Táborsky, Vilém (Wilhelm), glumac, lepidopterolog amater (Prag, 8.VI.1869 - Prag, 8.IV.1935)

Tadejević, Vinko, prof. dr., sc., dipl. ing. agr., (Praputnjak, 18.VI.1914. - Rijeka, 2004), enolog, pisac udžbenika, društveni radnik,  Ekonomski institut Rijeka

Tadić, Milorad, dr.sc., entomolog, Institut za zaštitu bilja, Beograd (Gornji Milanovac, X.1922 - Beograd, 26.XII.1979)

Tadić, Zdravko - Dida, dipl.ing. šum., Donji Miholjac

Takač, Boris, prof., Osijek

Tamanini, Livio, entomolog, hemipterolog taksonom, direktor muzeja u Roveretu (Pieve di Ledro, Trento, 25.II.1907 - Rovereto, 4.IV.1997). <istraživao Hemiptera u Hrvatskoj, 1947. opisao nove vrste Velia sp. iz Hrvatske, i dr.>

Tamino, Giuseppe, dr., biolog,  Zoološki muzej u Rimu. (Zadar, .... )

Tanasijević, Nikola, prof., dr.sc., dipl.ing.agr., entomolog, Poljoprivredni fakultet, Zemun (Beograd, 21.XI.1922 - Beograd, 26.X.1987) <istraživao faunu Homoptera (Cicadina) i dr. u Hrvatskoj>

Tarman, Kazimir, prof., dr.sc., biolog, ekolog, entomolog,  Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani, (Maribor, 4.III.1930 ) < istražuje grinje Oribatidae i dr.>

Taschenberg, Ernst, Ludwig, inspektor i profesor zoologije u Halle-u, himenopterolog taksonom (Naumburg, 10.I.1818 - Halle, 19.I.1898)

Tašler, Manuela, novinarka, Večernji list, Zagreb <pisala o pčelarstvu, 1990>

nn

Taubert, Alfred, prof., entomolog amater, himenopterolog, Subotica (Oravice, Rumunjska, 1879 - Subotica, 1945)

Tavagnutti, Maurizio, Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer", Gorizia, Italija  <2003>

xx

Tavčar, Alojz, prof. dr. sc., genetičar (Ljubljana, 12.III.1895 - Zagreb, 11.III.1979),  Član JAZU  (od 1976), Poljoprivredno - šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tavčar, Vladimira, prof., dr. sc., entomolog, (Zagreb, 18.IV.1936), Zavod za zoologiju Prirodoslovno - matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, istražuje Chironomidae
<bibliografija: on-line> <nepotpuna, B.M.!>

Tax, Franz, dvorski pekar, biospeleolog, entomolog amater, Graz (1855 - 1921)

Teodorčević, Gordana, mr.sc, dipl. biol.

Temunović, Martina, dipl ing. biol., (Zagreb, 5.XII.1980), Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, <bibliografija: on-line>

Tescari, Giuseppe, CESAB Centro Studi Area Berica, Arcugmamo (V9I, Italija

Težak, Božo, prof. dr. sc.,  kemičar (Varaždin, 27.VII.1907 -  Zagreb, 16.V.1980), osnivač i ravnatelj Referalnog centra Sveučilišta u Zagrebu (1972), jedan od osnivača Internacionalne stalne izložbe publikacija (ISIP)

Thalhammer, János (Johann(es))., entomolog taksonom, (Meggenhofen, 19.XI.1847 - Pécs, 18.III.1934) <obradio Diptera u Fauna regni Hungariae> 

Thaller, Lujo, prof.dr. sc., liječnik (Osijek, 2.XII.1891. - Zagreb, 23.VI.1849), Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Theimer

Theodor, O., prof. dr. sc., dipterolog taksonom, Hebrew University Jeruzalem, Izrael

Thunher, pukovnik, entomolog amater

Timet, Dubravko, prof. dr. sc., biolog i veterinar (Zagreb, 12.III.1924 - Zagreb, 24.III.1927), član suradnik JAZU(HAZU), glavni urednik časopisa Veterinarski arhiv i dr.; Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tippmann, F., Friedrich, ing., stručnjak za cement, entomolog taksonom (Futak/Ungarn = Futog, Novi Sad, 5.X.1894 - Beč, 5.VIII.1974)

Tischbein, Peter, Friedrich, Ludwig, šumarski stručnjak, entomolog, himenopterolog (Eutin, 6.XII.1813 - Eutin, 5.X.1883)

Titschak, Erich, prof., dr.sc., kustos Zoološkog muzeja u Altoni kod Hamburga

Tkalec, Stjepan, dr. med.

Tkalec-Makovec, Nevenka, dr. med.

Todorović, Srboljub, dipl.ing.agr., direktor Savezne uprave za zaštitu bilja, Savezni komitet za poljoprivredu, Beograd (Dren kod Obrenovca, 18.V.1912 - Beograd, 28.IV.1982)

Tölg (Toelg), Franz, prof., dr., liječnik, entomolog (Češka, 21.V.1877 - Divača, 8.IV.1917)

Tollefson, J., Jon, prof., dr. sc., entomolog, predstojnik,  Iowa State University, Entomology Department; Pennsylvania State Univerity ..., U.S.A.

Toth, Tibor, dipl. ing., kemičar, (... , 1948 - Zagreb, 6.XI.2009), suradnik prof. Težaka.<bibliografija: on-line>

Tomašec, Ivo, dr. sc., prof., akademik,  (Novi Marof, 16. X. 1904 - Zagreb, 11. VII. 1981), osnivač Zavoda za biologiju i patologiju pčela, svilaca i riba, Veterinarski fakultet Sveučilšta u Zagrebu

Tomaševski, Boris, nastavnik građevinske škole u Supetru na Braču

Tomek, Rudolf, dipl.ing.šum., (Tomaševec, Varaždin, 13.VIII.1924 - Zagreb, 14.11.2003.)), Šumsko gospodarstvo, Koprivnica

Tomek, Marija, rođ. Šporčić, mr.sc., dipl. ing. šum., entomolog, Šumsko gospodarstvo "Mojca Birta", Bjelovar, u mirovini (Brod Moravice, Gorski kotar, 1.I.1926) <članica HED-a>

Tomić, Ante 

Tomić. Antun, šumarski stručnjak (Vinkovci, 3.I.1803 - Zagreb, 9.I.1894), Šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu

Tomić, Josip, Eugen, književnik (Požega, 18.X.1843 - Zagreb, 13.VII.1906), pčelar.

Tomić, Nera, dipl. biol.

Tomić, V. T.

Tomić-Jovanović, V., Beograd

Tomić-Karović, Kruna, prof. dr. sc., liječnica, bakteriolog(Gospić, 4.X.1906 - Zagreb, 16.XI.1997), prof. mikrobiologije, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tominić, Ante, dipl. ing. agr., entomolog,  (Pag, 20.IV.1911 - Vela Luka, 24.I.1996), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split

Tomljenović, Iva, Prirodoslovni muzej Rijeka

Tompa, Janko, pčelar, član uredništva časopisa Pčelarstvo Zagreb

nn

Tomšić, Tomislav, dipl. ing. agr., <bibliografija: on-line>

Tonkli, Peter, entomolog, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, (12.VI.1935), <istražuje faunu Lepidoptera, član SEDŠM, Ljubljana>

 xx

Toplak, Olga - Kovač, dipl. ing. agr., (Koprivnica, 3.IV.1924 - Koprivnica, 16.XI.1975), Granična služba za zaštitu bilja Republ. sekretarijata za polj., prehr. ind. i šumarstvo SR Hrvatske

mm

Torbar, Josip, profesor, teolog, književnik, zoolog, predsjednik JAZU (Krašić, Jastrebarsko, 1.IV.1824 - Zagreb, 26.VII.1900)

Torcoletti, Luigi Maria, Rijeka

Torre (Della) e Tasso, Alessandro, Carlo, ( Della Torre e Tasso), princ, kolekcionar, (Mcell/Nymburg, Češka, 8.VII.1881 - Duino, Trst, 11.III.1937)

Tortić, Milica, dr. sc., mikologinja (Zagreb, 31.XII.1920 - Zagreb, 2.V.2008). Botanički zavod Prirodoslovno - matematičkog fakulteta u Zagrebu

Tovornik, Danica, Daniela, prof., dr.sc., Ljubljana, <istražuje faunu Diptera: Culicidae i Acarina: Ixodidae, članica SEDŠM, Ljubljana>

 xx

Trajković, Jelena, dr. sc., dipl. ing. šum., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

Trausmiller, Otmar, dr. sc., prof., bakteriolog, parazitolog, malariolog,akademik JAZU, Medicinski fakultet u Zagrebu (Vrbovsko, 21.VII.1893 - Zagreb, 16.XI.1972)

Trgovčević, Željko, prof. dr. sc., molekularni genetičar, (Zagreb, 22.V.1939 - Zagreb, 21.I.2000)  Institut "Ruđer Bošković" Zagreb, akademik HAZU, <bibliografija: on-line>

Trédl, Rudolf, šumarski nadzornik, Skrad, entomolog amater, koleopterolog (Kácova, Čechach, 17.I.1871 - 26.XII.1921) <stručnjak za Scolytidae>

Tregubov, Vladimir, prof., dr.sc., dipl.ing.šum., fitocenolog, Institut za biologiju SAZU, Ljubljana (Petrograd, Rusija, 7.I.1904 - Ljubljana, 8.I.1974).

Treer, Tomislav, prof., dr. sc., zoolog,  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, <bibliografija: on-line>

Trilar, Tomi, dr.sc., entomolog, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, (14.II.1962), <Istražuje faunu Siphonaptera i Malophaga>

Trinajstić, Ivo, prof., dr.sc., dipl.ing.agr., Šumatski fakultet, Zagreb (Sisak, 27.X.1933), <bibliografija: on-line>

Tschek, Carl, entomolog amater, himenopterolog, direktor tvornice u Piestingu (.... - 1872).

Tucak, Zvonimir, prof. dr. sc., Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku

Turić, Nataša, dipl. biol., Osijek, <bibliografija: on-line>

Turina, Božo, dr.sc., agronom (Kraljevica, 19.XII.1890 - Zagreb, 29.XII.1970)

Turković, Branko, dr., dr. med., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Turković, Zdenko, barun, pravnik, veleposjednik, Kutjevo (Kutjevo, 12.VI.1882 - Zagreb, 30.IX.1968)

Tutman, Ivan, dr. sc., zoolog, ornitolog (Dubrovnik, 26.X.1924. - Dubrovnik, 5.VI.1985), Biološki institut, Dubrovnik

Tvrtković, Nikola, dr.sc., zoolog, (Zagreb, 16.X.1946), urednik časopisa »Natura Croatica« (od 2006),  Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb , <bibliografija: on-line>

 

Reference (kratice)

 

Reference su navedene u cjelini, osim što se u skaćenom obliku navode djela u kojima su podaci za veći broj osoba: Obrađeno = bold.

 • Anonim 1927 = Anonim, 1927. Glavni upravni odbor Entomološkog Društva Kraljevine S.H.S. za 1926-27.god. Članovi entomološkog društva. Glasnik entomol. društva Kraljevine S.H.S. 1927 2(1): 69-70.
 • Bešlaj & Martinović 2002 = Bešlaj, V., Martinović, S., 2002. Pregled periodičkih publikacija. U knizi: Izložba hrvatsko vinogradarstvo i vinarstvo u pisanoj riječi. Nacionalna i sveučilišna knjižnica 18.IV. - 31.V.2002. Mirošević, N. ur., Autor izložbe N. Mirošević, suradnici Bešlaj, V. et al., Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb: 107 -112.

 • Britvec 1995Britvec, B., 1995. Entomologija u Hrvatskoj - pregled događaja. Entomology in Croatia - historical survey. Entomologie in Kroatien. Entomol. Croat. 1995. 1(1-2): 49 - 58.

 • Britvec & Milošević 1998 = Britvec, B., Milošević, B., 1998. Entomološka istraživanja kvarnersko-goranskog područja. Entomological researches in Kvarner and Gorski Kotar area. U knjizi Prirodoslovna istraživanja riječkog područja. Natural history researches of the Rijeka region, Prirodoslovni muzej Rijeka: 129 - 144.
 • Conci & Poggi, 1996 = Conci, C., Poggi, R., 1996. Iconography of Italian entomologists, with essential biographical data. Estratto dalle Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova, Vol.75: 159 - 382.
 • Dobiasch 1889 = Dobiasch, E. , 1889. Entomologisches Adressen-Verzeichniss. In: Dobiasch, E., Entomologischer Almanach, Bad Buzias, F. Ullmann, pp. 183.
 • Durbešić 1985 Durbešić, P., 1985. Počeci entomoloških istraživanja u Hrvatskoj s bibliografijom (od prvih pisanih podataka do osnutka Jugoslavenskog entomološkog društva 1926. godine). Acta entomol. Jugosl. 1984. Vol. 20. Suppl.: 7 - 56.
 • Gaedike 1995 = Gaedike, R., 1990. Collectiones entomologicae (1961 - 1994). Nova Suppl. Ent. 6(1995): 3 - 83. (dopune i ispravci u Horn et al., 1990).
 • Gaedike&Groll 2001 = Gaedike, R. & Groll, E., K., eds. 2001. Entomologen der Welt (Biographien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e.V.
 • Groll, 2006 = Groll, E. K., ed., 2006. Entomologen der Welt (Biographien, Sammlungsverbleib). Datenbank, 2 Version, DEI im ZALF e.V.  (online)
 • Gilbert 1977 = Gilbert, P., 1977. A Compendium of the Biographical Literature on Deceased Entomologists. British Museum (Natural History), London, Publ.No.786, 455 pp.
 • Hadži 1929 = Hadži, J., 1929. Zoološki rad u SHS (1286-1303). U: Narodna enciklopedija srpsko - hrvatsko - slovenačka, Stanojević, S., ur., IV knjiga S-Ž, Bibliografski zavod, Zagreb, XI, 1358 str.
 • Hoffmann 1926 = Hoffmann, A., 1926. Entomologen-Adressbuch, Annuaire des Entomologistes, I. Teil. Jugoslavien-Yougoslavie, pp. 145 -146., II. Auflage, Wien, Verlag Adolf Hoffmann, Wien, pp.356.
 • Horn et al. 1990 = Horn, W., Kahle, I., Friese, G., Gaedike, R., 1990. Collectiones entomologicae. Eine Kompendium ... Tei. I & II, Akad.d.Landw.d.DDR, Berlin, S.573.
 • Ivezić&Raspudić 2002 = Ivezić, M., Raspudić, E., 2002. Poslijediplomski znanstveni studij. Zaštita bilja, 1972. - 2002. Ivezić, M. ed. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, 2002: 1 - 53.
 • Juras 1975 = Juras, F., 1975. Priroda 1911 - 1971. Bibliografija, Priroda. Posebna izdanja, Pavletić, Z., ur., Zagreb, 199 str.
 • Matoničkin & Erben 2002 = Matoničkin, I., Erben, R., 2002. Kronologijski pregled razvoja i dostignuća u zoologiji u svijetu i Hrvatskoj. U knjizi:  Opća zoologija. Četvrto prošireno izdanje. Školska knjiga Zagreb: 313 - 349. 
 • Matoničkin 1974 = Matoničkin, I., ur., 1974. Spomenica sto godina znanstvenog i nastavnog rada iz zoologije na Sveučilištu u Zagrebu.
 • Milošević 1995 = Milošević, B., 1995. Dvadeset godina Hrvatskoga entomološkog društva. The 20th anniversary of the Croatian Entomological Society. Entomol. Croat. 1995. 1(1-2): 59 - 61.
 • Milošević 2001 = Milošević, B., 2001. Senjani i drugi prirodoslovci koji su proučavali područje Senja i Velebita. Senjer und andere Biologen die das Gebiet von Senj und vom Velebit Gebirge erforschten. The Senians and some other naturalists investigators on the territory of Senj and Mt. Velebit. Senj. zb. 28.
 • Nonveiller 1989(1999) = Nonveiller, G., 1989. Pioniri proučavanja insekata Dalmacije. Jugoslavensko entomološkodruštvo. Societas entomologica Jugoslavica. Posebna izdanja, Editiones separatae, 2, Prilozi za povijest entomologije u Jugoslaviji, Svezak 3., 390 str. [Drugo izdanje na engleskom jeziku objavljeno je u izdanju Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu, 1999. god., s neznatnim ispravcima]. Kod citiranja, stranice u drugom izdanju navedene su u zagradama. Uz tekst na glavnim stranicama treba u kazalu potražiti i druga mjesta ako se osoba spominje na više mjesta. Primjedbe koje su označene <brojevima> često su važna dopuna i tumačenje teksta.

 • Poggi & Conci 1996 = Poggi, R., Conci, C., 1996. Elenco delle collezioni entomologiche conservate nelle strutture publiche Italiane. Estratto dalle Memorie della Società Entomologica Italiana, Vol.75: 3 - 157. Suppl. al Bollettino della Società Entomologica Italiana Vol. 128(1).
 • Schmitt et al.1998 = Schmitt, M,, Hübner, H., Gaedike, R., 1998. Nomina Auctorum - Auflössung von Abkürzungen taxonomischer Autoren - Namen. Nova Suppl. Entomol. 12(11) Teil 1 & 2.
 • Hrvat. enciklop.1 1941 = Hrvatska enciklopedija sv. I A-Automobil, Ujević, M., ur., Konzorcij Hrvatske enciklopedije, Zagreb 1941, XI, 808 str.

 • Hrvat. enciklop. 2 1941= Hrvatska enciklopedija sv. II Autonomaši - Boito, Ujević, M., ur., Hrvatski izdavalački Bibliografski zavod, Zagreb 1941, VIII, 728 str.

 • Hrvat. enciklop. 3 1942 = Hrvatska enciklopedija sv. III Boja-Cleveland, Ujević, M., ur., Hrvatski izdavalački Bibliografski zavod, Zagreb 1942, VIII, 800 str.

 • Hrvat. enciklop. 4 1942 = Hrvatska enciklopedija sv. IV Cliachit-Diktis. Ujević, M., ur., Hrvatski izdavalački Bibliografski zavod, Zagreb, 1942, VIII, 776 str.

 • Hrvat. enciklop. 5 1945 = Hrvatska enciklopedija sv. V Dilatacija-Elektrika, Ujević, M., ur., Hrvatski izdavalački Bibliografski zavod, Zagreb, 1945, VIII, 738 str.

 • Hrvat. biogr. leksikon 1 1983 = Hrvatski biografski leksikon 1. A-Bi, 1983. Kolumbić, N., gl. ur., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, XVI, 800 str., ilustr.

 • Hrvat. biogr. leksikon 2 1989 = Hrvatski biografski leksikon 2. Bj-C. 1989. Stipčević, A., gl. ur., Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XV, 748 str., ilustr.

 • Hrvat. biogr. leksikon 3 1993 = Hrvatski biografski leksikon 3. Č-Đ. 1993. Macan, T., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XVI, 779 str., ilustr. (djelomice u bojama).

 • Hrvat. biogr. leksikon 4 1998 = Hrvatski biografski leksikon 4 E-Gm, 1998. Macan, T., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb,  XVI, 766 str., ilustr., (djelomice u bojama).

 • Hrvat. biogr. leksikon 5 2002 = Hrvatski biografski leksikon 5 , 2002. Macan, T., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XVI, 776 str., ilustr.

 • Hrvat. leksikon 1 1996 = Hrvatski leksikon 1. A-K [Croatian lexicon 1 A-K]., 1996., Vujić, A., ur.,. Naklada Leksikon, Zagreb, XVI, 669 str.

 • Hrvat. leksikon 2 1997 = Hrvatski leksikon 2. L - Ž. [Croatian lexicon 2: L - Ž] 1997. Vujić, A., ur., Naklada Leksikon Zagreb, XVI + 738 str. 

 • Hrvat. šumarski životop. leksikon 1 1996 = Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Biographic lexicon of Croatian Foresters A-F 1, 1996. , Biškup, J., ur., Tutiz leksika d.o.o., Zagreb, X, 356 str.

 • Hrvat. šumarski životop.leksikon 2 1997 = Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Biographic lexicon of Croatian Foresters G-K 2, 1997. , Biškup, J., ur., Tutiz leksika d.o.o., Zagreb, XVI, 464 str.

 • Hrvat. šumarski životop. leksikon 3 1998 = Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Biographic lexicon of Croatian Foresters L-P 3, 1998, Biškup, J., ur., Tutiz leksika d.o.o., Zagreb, XIV, 383 str.

 • Hrvat. šumarski životop. leksikon 4 1999 = Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Biographic lexicon of Croatian Foresters P-Š 4, 1999, Biškup, J., ur., Tutiz leksika d.o.o., Zagreb, XIV, 448 str.

 • Hrvat. šumarski životop. leksikon 5 2000 = Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Biographic lexicon of Croatian Foresters Š-Ž 5, dodatak (A-Z), 2000, Biškup, J., ur., Tutiz leksika d.o.o., Zagreb, XV, 382 str.

 • Hrvat. enciklopedija 1 1999 = Hrvatska enciklopedija 1: A-Bd, 1999. Brozović, D., gl. ur. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb., XXVIII, table XLVIII, ilustr., 676 str.

 • Hrvat. enciklopedija 2 2000 = Hrvatska enciklopedija 2 Be-Da, 2000, Brozović, D., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XX, table XLVIII, ilustr., 724 str.

 • Hrvat. enciklopadija 3 2001 = Hrvatska enciklopedija 3 Da-Fo, 2001. Brozović, D., gl. ur.,  Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XX, table XLVIII, ilustr., 724 str.

 • Hrvat. enciklopedija 4 2002 = Hrvatska enciklopedija 4 Fr-Ht, 2002. Kovačec, A., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XX, table XLVIII, ilustr., 756 str.

 • Hrvat. enciklopedija 5 2003 = Hrvatska enciklopedija 5 Hu-Km, 2003. Kovačec, A., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XIX, table XL, ilustr., 728 str.

 • Hrvat. enciklopedija 6 2004 = Hrvatska enciklopedija 6 Kn-Mak, 2004. Kovačec, A., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XIX, table XL, ilustr., 800 str.

 • Hrvat. enciklopedija 7 2005 = Hrvatska enciklopedija 7 Mal-Nj, 2005. Kovačec, A., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XX, table XL., ilustr., 816 str.

 • Hrvat. enciklopedija 8 2006 = Hrvatska enciklopedija 8 O-Pre, 2006. Ravlić, S., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XIX, table XXXIX, ilustr., 776 str.

 • Hrvat. enciklopedija 9 2007 = Hrvatska enciklopedija 9 Pri-Sk, 2007.Ravlić, S.,gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XX, table XLVIII, ilustr., 844 str.

 • Hrvat. enciklopedija 10 2008 = Hrvatska enciklopedija 10 Sl-To, 2008.Ravlić, S.,gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XX, table XLVIII, ilustr., 830 str.

 • Opća i nacionalna 1 2005 = Opća i nacionalna enciklopedija u 20 knjiga. I. knjiga A - Ar. Vujić, A., gl. ur., Pro Leksis d.o.o., Večernji list. d. d., Zagreb, 2005. I-XIV, 318 str.

 • Opća i nacionalna 2 2005 = Opća i nacionalna enciklopedija u 20 knjiga. 2. knjiga Av - Be. Vujić, A., gl. ur., Pro Leksis d.o.o., Večernji list. d. d., Zagreb, 2005. I-XII, 304 str.

 

 

Kazalo

 dodatak - addition
A B C Č Ć D Đ E F
G H I J K L LJ M N NJ
O  P Q R S Š T U V W
  X Y Z Ž  

Copyright © 2006. Hrvatsko entomološko društvo i autor pridržavaju sva prava. Dozvoljeno korištenje i citiranje dijelova uz navođenje izvora: Milošević, B.,  Index bio-bibliographicus notorum hominum - Nonveilleriana, Hrvatsko entomološko društvo Zagreb, http://www.agr.hr/hed/ <datum>.
Copyright © 2006 by the Croatian Entomological Society and  author. Citation: Milošević, B., 
Index bio-bibliographicus notorum hominum - Nonveilleriana, Hrvatsko entomološko društvo Zagreb, http://www.agr.hr/hed/ <date>.

Inačica  3.01 - 21.IX.,2003. - 15.XI.2003. -  4.0 - 14.III.2006. - 15.V.2006.- 23.VIII.2006. - 27.XI.2006.
 10.I.2007.  16.V.2007. - 9.IX.2007.- 16.X.2007.
 - 10.I.2008. -18,II.2008. -  14.III.2008. - 8.VI.2008. - 17.VII.2008. -27.VIII.2008
 25.IV.2009. - 5.V.2009. - 8.V.2009. - 7.VII. 2009. - webmaster

 x