HRVATSKO ENTOMOLOŠKO DRUŠTVO ZAGREB
The Croatian entomological society
Biografije i bibliografije
 Biographies and bibliographies
Osobe - Persons
Uvod
Reference

Kazalo

Index bio-bibliographicus notorum hominum
Nonveilleriana
Bio-bibliografsko kazalo imena osoba
Š

Introduction
References

Index

Stranica u radu. Zahvalan sam za primjedbe.
This site is in development. I value your suggestion.

Bogomir Milošević, Zagreb
bogomir.milosevic@zg.htnet.hr

 

Šafar, Josip, prof., dipl.ing.šum., (Delnice, 9.X.1906 - Zagreb, 11.I.1988)

Šamec, Višnja, dipl.ing.šum.,  (28.III.1967), Šumarija Jastrebarsko <članica HED-a>, <bibliografija: on-line>

Šamota, Davor, prof., dr.sc., zoolog, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku (Osijek, 7.I.1951), <bibliografija: on-line>

Šarić, Ana, prof. dr. sc., fitopatolog, virolog (Opuzen, 8.VI.1916 - Zagreb, 6.VI.2001), Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Šarić, Iva, dipl. ing. agr., Zagreb, <bibliografija: on-line>

 

Šarić, Marko, prof., dr. sc. ,  spec. medicine rada (Knin, 22.VI.1924), član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu; ravnatelj Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu (1964 - 1991), u mirovini; istraživao profesionalne bolesti u poljoprivredi i dr., <bibliografija: on-line> <HAZU>

Šašić, Martina, (M. Šašić Kljajo), mr. sc., dipl. biol., lepidopterolog, viši kustos, (Dubrovnik, 20.III.1973), Hrvatski prirodoslovni muzej Zagreb,
<bibliografija: on-line>

Šatović, Franjo, prof., dr. sc., bibliograf, Agronomski fakultet u Zagrebu, u mirovini (Cerje kraj Sesveta, 22.I.1926) <pisao bibliografije>, <bibliografija: on-line>

Šavor, Ivan., dipl. ing. šum., prof. (Koprivnica, 22.V.1901- Zagreb, 11. VI. 2005), Šumarija Đurđevac, Drvno ind. škola Zagreb

Šebišanović, Đuro, ihtiolog, prof. Gimnazije u Varaždinu i dr. (1852 - 1890) <istraživao faunu okolice Karlovca, Varaždina i dr.>

Šepl, Olga, dipl. biol., entomolog, u mirovini (Zagreb, ....)

Šerić-Jelaska, Lucija, dr. sc., dipl. ing. biol., Zavod za zoologiju Prirodoslovno - matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
<bibliografija: on-line>

Šerman, Draško, prof., dr. sc., biolog (Zagreb, 17.X.1935), predstojnik Zavoda za biologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini, <bibliografija: on-line>

Šerman, Nikola, prof. dr. sc., voćarski i vinarski stručnjak (Škrljevo, 28.XI.1899 - Zagreb, 23.VIII.1967), Poljoprivredno - šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Šekulja, Damir, pčelar

Šic, Rudolf, dr. sc., dr. vet., Zagreb

Šikić, Mile, dipl. ing. agr., meteorolog  (Štikada/Gračac, 14.III.1924 - Zagreb, 14.I.1985), ravnatelj Hidrometeorološkog zavoda u Zagrebu

Šikić, Zoran, dipl. ing. šum., (Starigrad-Paklenica, 17.II.1964), ravnatelj JU Nacionalni park Paklenica

xx

Šišić, Sonja, ravnateljica Javne ustanove "Piroda", Rijeka, 2007; <bibliografija: on-line>

mm

Šimala, Mladen, mr. sc., dipl. ing. agr., entomolog, Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske,  Zagreb, <bibliografija: on-line>

nn

Šimić, Čedomir, mr.sc. entomolog, Bosanski Šamac

Šimić, Dražen, mr.sc., entomolog, Osijek

Šimić, Filip, pčelar, član uredništva časopisa Pčelarstvo Zagreb

nn

Šimić, Smiljka, prof., dr.sc., entomolog, dipterolog taksonom, Institut za biologiju Sveučilišta, Novi Sad

Šitum, Mirna, dr. med.

Škorić. Arso, prof. dr., sc. pedolog (Sibinj/Slavonski Brod, 25.I.1922 - Zagreb, 29.XI.1993), Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Škorić, Dijana, Biološki odsjek Prirodoslovno - matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, <bibliografija: on-line>

Škorić, Vladimir, prof., dr.sc., dipl.ing.šum.,  fitopatolog, Poljoprivredno-šumarski fakultet, Zagreb (Požega, 25.VIII.1890 - Zagreb, 19.II.1947)

Škreb, Nikola, prof., dr. sc., liječnik, embriolog, akademik, član HAZU, predstojnik Zavoda za biologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb, 21.VIII.1920 - Zagreb, 3.III.1993)

Škrinjar, Suzana, dipl. biol., <bibliografija: on-line>

Škrivanko, Mario, dr. sc., Hrvatski veterinarski institut - Odjel Vinkovci

Škrobo, Marija, pčelar, Otok

Škvorc, V., dr. med.

Šmid, Fr., prof., Zagreb

Šmit, Ivan, dipl.ing.agr., šef Fitosanitetske stanice Zagreb, (Zagreb, .... - Zagreb, 1968)

 xx

Šnajdar, Ivan, pčelar, Klana <pisao o pčelama i proizvodima, 1995>

xx

Šnap, Mirko, prirodoslovac, kolekcionar, Zagreb, Jurjevska ul. (Zagreb, 1882 - Zagreb, 30.I.1905)

Šobat, Aleksandar, dipl.ing., šum., direktor Republičkog zavoda za zaštitu prirode, Zagreb, u mirovini

Šolić, Marija Edita, mr. sc. biol., Makarska, <bibliografija: on-line>

Šolić, Petar, prof., dr.sc.,  dipl.ing. agr., (Sušak, 28.V.1928 - 2000) <pisao o entomolozima>

Šoljan, Tonko, prof. dr. sc., zoolog (Hvar, 18.IV.1907 - Sarajevo, 18.II.1980), član ANU BiH, Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Sarajevu

Šoštarić, Dragutin, prof., Gimnazija u Varaždinu (1862 - 1890)

Šoštarić-Pisačić, Karlo, prof. dr. sc., (Zagreb, 7.IV.1902 - Zagreb, 9.VI.1982), Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Špalj, Miroslav, pčelar, Senj

Španjol, Željko, docent., dr.sc., dipl.ing.šum., Šumarski fakultet, Zagreb (Rab, o.Rab, 30.IX.1961), <bibliografija: on-line>

Špoljarić, Juraj, dipl.ing.agr., Osijek <pisao o suzbijanju štetnika>

xx

Špoljarić Zvonimir, prof. dr. sc., stručnjak anatomije i zaštite drva (Zagreb, 20.II.1911 - Veli Lošinj, 25.VIII.1983), član JAZU, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Šrekajs, Antun, dipl. ing. agr., stručnjak biljne zaštite (12.VI.1929 - Zagreb, 12.III.1995), Fitosanitetska stanica Zagreb, predstavništva i dr.

Štambuk, Anamaria, mr. sc., dipl. biol., (Split, 13.XII.1973), Zoologijski zavod PMF-a Zagreb,
 <bibliografija: on-line>

Štampar, Andrija, prof., dr.sc., liječnik, akademik i predsjednik JAZU (Drenovac kraj Pleternice, 1.IX.1888 - Zagreb, 26.VI.1958) <zaslužan za programe unapređenja poljoprivrede na otocima, uključivo suzbianje malarije i štetnika masline>

Štampar, Katarina, prof. dr. sc., stručnjak za voćarstvo (Virje, 6.VI.1920 - Zagreb, 13.III.1994), Poljoprivrivredno šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Štefanić, Edita, prof. dr. sc., Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku

Štefanić, I., Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku, Hrvatska

Štefulj, Zoran, dipl. ing., Čakovec

xx

Štetić, Vladimir, dipl, ing.šum., šum. savjetnik, Poslovno udruženje šumsko-privr. organizacija, Zagreb (Grbavac, Grubišno Polje, 4.IX.1908 - Zagreb, 31.VIII.1978)

Števčić, Zdravko, dr. sc., biolog (Orlovac/Bjelovar, 20.XI.1931) , Centar za istraživanje mora Instituta "Ruđer Bošković", Rovinj
<bibliografija: on-line>

Štiglić, Kazimir-Miro, dipl. ing. agr., (.... - Zagreb, 31.VII.1997), Ministarstvo poljoprivrede RH, Zagreb

nnn

Štiglić, Nikolina, dipl. biol., <bibliografija: on-line>

Štih, Ana, mr. sc. eksperimentalne biologije - zoolog (Zagreb, 20.I.1987)

Šubat, Drag.

Šugar, Ivan, prof., dr. sc., dipl. biol., botaničar, taksonom, popularizator znanosti (Filipana, Marčana/ Pula, 22.V.1933), Sveučilište u Zagrebu, u mirovini <voditelj projekata kartiranja flore i vegetacije>, <bibliografija: on-line>

Šulek, Bogoslav, dr. sc., akademik, leksikograf (Subotište, Trnava, Slovačka, 20.IV.1816 - Zagreb,30.XI.1895) <zaslužan za prirodoslovnu terminologiju>

Šuljagić, Momčilo, mr.sc., entomolog

Šunjić Hrvojka, mr. sc., dipl. biol., Zagreb, <bibliografija: on-line>

 

Šustera, Oldřich,  himenopterolog (Žerotin, 30.VI.1879 - Prag, 28.XI. 1971)

Švalba, Ante, prim. dr. med., liječnik, epidemiolog, Dom zdravlja Opatija (Rijeka, 22.VII.1903 - Opatija, 9.V.1989) <radio na suzbijanju malarije na otoku Krku>

Šver, Lidija, bibliografija: on-line

Šver, Zvonimir, prof. dr. sc., pčelar, (Osijek, 7.III.1939. - Zagreb, 13.XII.2009), Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Švob, Tvrtko, prof. dr. sc., biolog, genetičar (Zagreb, 4.VII.1917 ), Medicinski fakultet Sveučilišta u Sarajevu.

 

Reference (kratice)

 

Reference su navedene u cjelini, osim što se u skaćenom obliku navode djela u kojima su podaci za veći broj osoba: Obrađeno = bold.

 • Anonim 1927 = Anonim, 1927. Glavni upravni odbor Entomološkog Društva Kraljevine S.H.S. za 1926-27.god. Članovi entomološkog društva. Glasnik entomol. društva Kraljevine S.H.S. 1927 2(1): 69-70.
 • Bešlaj & Martinović 2002 = Bešlaj, V., Martinović, S., 2002. Pregled periodičkih publikacija. U knizi: Izložba hrvatsko vinogradarstvo i vinarstvo u pisanoj riječi. Nacionalna i sveučilišna knjižnica 18.IV. - 31.V.2002. Mirošević, N. ur., Autor izložbe N. Mirošević, suradnici Bešlaj, V. et al., Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb: 107 -112.

 • Britvec 1995Britvec, B., 1995. Entomologija u Hrvatskoj - pregled događaja. Entomology in Croatia - historical survey. Entomologie in Kroatien. Entomol. Croat. 1995. 1(1-2): 49 - 58.

 • Britvec & Milošević 1998 = Britvec, B., Milošević, B., 1998. Entomološka istraživanja kvarnersko-goranskog područja. Entomological researches in Kvarner and Gorski Kotar area. U knjizi Prirodoslovna istraživanja riječkog područja. Natural history researches of the Rijeka region, Prirodoslovni muzej Rijeka: 129 - 144.
 • Conci & Poggi, 1996 = Conci, C., Poggi, R., 1996. Iconography of Italian entomologists, with essential biographical data. Estratto dalle Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova, Vol.75: 159 - 382.
 • Dobiasch 1889 = Dobiasch, E. , 1889. Entomologisches Adressen-Verzeichniss. In: Dobiasch, E., Entomologischer Almanach, Bad Buzias, F. Ullmann, pp. 183.
 • Durbešić 1985 Durbešić, P., 1985. Počeci entomoloških istraživanja u Hrvatskoj s bibliografijom (od prvih pisanih podataka do osnutka Jugoslavenskog entomološkog društva 1926. godine). Acta entomol. Jugosl. 1984. Vol. 20. Suppl.: 7 - 56.
 • Gaedike 1995 = Gaedike, R., 1990. Collectiones entomologicae (1961 - 1994). Nova Suppl. Ent. 6(1995): 3 - 83. (dopune i ispravci u Horn et al., 1990).
 • Gaedike&Groll 2001 = Gaedike, R. & Groll, E., K., eds. 2001. Entomologen der Welt (Biographien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e.V.
 • Gilbert 1977 = Gilbert, P., 1977. A Compendium of the Biographical Literature on Deceased Entomologists. British Museum (Natural History), London, Publ.No.786, 455 pp.
 • Hadži 1929 = Hadži, J., 1929. Zoološki rad u SHS (1286-1303). U: Narodna enciklopedija srpsko - hrvatsko - slovenačka, Stanojević, S., ur., IV knjiga S-Ž, Bibliografski zavod, Zagreb, XI, 1358 str.
 • Hoffmann 1926 = Hoffmann, A., 1926. Entomologen-Adressbuch, Annuaire des Entomologistes, I. Teil. Jugoslavien-Yougoslavie, pp. 145 -146., II. Auflage, Wien, Verlag Adolf Hoffmann, Wien, pp.356.
 • Horn et al. 1990 = Horn, W., Kahle, I., Friese, G., Gaedike, R., 1990. Collectiones entomologicae. Eine Kompendium ... Tei. I & II, Akad.d.Landw.d.DDR, Berlin, S.573.
 • Ivezić&Raspudić 2002 = Ivezić, M., Raspudić, E., 2002. Poslijediplomski znanstveni studij. Zaštita bilja, 1972. - 2002. Ivezić, M. ed. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, 2002: 1 - 53.
 • Juras 1975 = Juras, F., 1975. Priroda 1911 - 1971. Bibliografija, Priroda. Posebna izdanja, Pavletić, Z., ur., Zagreb, 199 str.
 • Matoničkin & Erben 2002 = Matoničkin, I., Erben, R., 2002. Kronologijski pregled razvoja i dostignuća u zoologiji u svijetu i Hrvatskoj. U knjizi:  Opća zoologija. Četvrto prošireno izdanje. Školska knjiga Zagreb: 313 - 349. 
 • Matoničkin 1974 = Matoničkin, I., ur., 1974. Spomenica sto godina znanstvenog i nastavnog rada iz zoologije na Sveučilištu u Zagrebu.
 • Milošević 1995 = Milošević, B., 1995. Dvadeset godina Hrvatskoga entomološkog društva. The 20th anniversary of the Croatian Entomological Society. Entomol. Croat. 1995. 1(1-2): 59 - 61.
 • Milošević 2001 = Milošević, B., 2001. Senjani i drugi prirodoslovci koji su proučavali područje Senja i Velebita. Senjer und andere Biologen die das Gebiet von Senj und vom Velebit Gebirge erforschten. The Senians and some other naturalists investigators on the territory of Senj and Mt. Velebit. Senj. zb. 28.
 • Nonveiller 1989(1999) = Nonveiller, G., 1989. Pioniri proučavanja insekata Dalmacije. Jugoslavensko entomološkodruštvo. Societas entomologica Jugoslavica. Posebna izdanja, Editiones separatae, 2, Prilozi za povijest entomologije u Jugoslaviji, Svezak 3., 390 str. [Drugo izdanje na engleskom jeziku objavljeno je u izdanju Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu, 1999. god., s neznatnim ispravcima]. Kod citiranja, stranice u drugom izdanju navedene su u zagradama. Uz tekst na glavnim stranicama treba u kazalu potražiti i druga mjesta ako se osoba spominje na više mjesta. Primjedbe koje su označene <brojevima> često su važna dopuna i tumačenje teksta.

 • Poggi & Conci 1996 = Poggi, R., Conci, C., 1996. Elenco delle collezioni entomologiche conservate nelle strutture publiche Italiane. Estratto dalle Memorie della Società Entomologica Italiana, Vol.75: 3 - 157. Suppl. al Bollettino della Società Entomologica Italiana Vol. 128(1).
 • Schmitt et al.1998 = Schmitt, M,, Hübner, H., Gaedike, R., 1998. Nomina Auctorum - Auflössung von Abkürzungen taxonomischer Autoren - Namen. Nova Suppl. Entomol. 12(11) Teil 1 & 2.
 • Hrvat. enciklop.1 1941 = Hrvatska enciklopedija sv. I A-Automobil, Ujević, M., ur., Konzorcij Hrvatske enciklopedije, Zagreb 1941, XI, 808 str.

 • Hrvat. enciklop. 2 1941= Hrvatska enciklopedija sv. II Autonomaši - Boito, Ujević, M., ur., Hrvatski izdavalački Bibliografski zavod, Zagreb 1941, VIII, 728 str.

 • Hrvat. enciklop. 3 1942 = Hrvatska enciklopedija sv. III Boja-Cleveland, Ujević, M., ur., Hrvatski izdavalački Bibliografski zavod, Zagreb 1942, VIII, 800 str.

 • Hrvat. enciklop. 4 1942 = Hrvatska enciklopedija sv. IV Cliachit-Diktis. Ujević, M., ur., Hrvatski izdavalački Bibliografski zavod, Zagreb, 1942, VIII, 776 str.

 • Hrvat. enciklop. 5 1945 = Hrvatska enciklopedija sv. V Dilatacija-Elektrika, Ujević, M., ur., Hrvatski izdavalački Bibliografski zavod, Zagreb, 1945, VIII, 738 str.

 • Hrvat. biogr. leksikon 1 1983 = Hrvatski biografski leksikon 1. A-Bi, 1983. Kolumbić, N., gl. ur., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, XVI, 800 str., ilustr.

 • Hrvat. biogr. leksikon 2 1989 = Hrvatski biografski leksikon 2. Bj-C. 1989. Stipčević, A., gl. ur., Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XV, 748 str., ilustr.

 • Hrvat. biogr. leksikon 3 1993 = Hrvatski biografski leksikon 3. Č-Đ. 1993. Macan, T., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XVI, 779 str., ilustr. (djelomice u bojama).

 • Hrvat. biogr. leksikon 4 1998 = Hrvatski biografski leksikon 4 E-Gm, 1998. Macan, T., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb,  XVI, 766 str., ilustr., (djelomice u bojama).

 • Hrvat. biogr. leksikon 5 2002 = Hrvatski biografski leksikon 5 , 2002. Macan, T., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XVI, 776 str., ilustr.

 • Hrvat. leksikon 1 1996 = Hrvatski leksikon 1. A-K [Croatian lexicon 1 A-K]., 1996., Vujić, A., ur.,. Naklada Leksikon, Zagreb, XVI, 669 str.

 • Hrvat. leksikon 2 1997 = Hrvatski leksikon 2. L - Ž. [Croatian lexicon 2: L - Ž] 1997. Vujić, A., ur., Naklada Leksikon Zagreb, XVI + 738 str. 

 • Hrvat. šumarski životop. leksikon 1 1996 = Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Biographic lexicon of Croatian Foresters A-F 1, 1996. , Biškup, J., ur., Tutiz leksika d.o.o., Zagreb, X, 356 str.

 • Hrvat. šumarski životop.leksikon 2 1997 = Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Biographic lexicon of Croatian Foresters G-K 2, 1997. , Biškup, J., ur., Tutiz leksika d.o.o., Zagreb, XVI, 464 str.

 • Hrvat. šumarski životop. leksikon 3 1998 = Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Biographic lexicon of Croatian Foresters L-P 3, 1998, Biškup, J., ur., Tutiz leksika d.o.o., Zagreb, XIV, 383 str.

 • Hrvat. šumarski životop. leksikon 4 1999 = Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Biographic lexicon of Croatian Foresters P-Š 4, 1999, Biškup, J., ur., Tutiz leksika d.o.o., Zagreb, XIV, 448 str.

 • Hrvat. šumarski životop. leksikon 5 2000 = Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Biographic lexicon of Croatian Foresters Š-Ž 5, dodatak (A-Z), 2000, Biškup, J., ur., Tutiz leksika d.o.o., Zagreb, XV, 382 str.

 • Hrvat. enciklopedija 1 1999 = Hrvatska enciklopedija 1: A-Bd, 1999. Brozović, D., gl. ur. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb., XXVIII, table XLVIII, ilustr., 676 str.

 • Hrvat. enciklopedija 2 2000 = Hrvatska enciklopedija 2 Be-Da, 2000, Brozović, D., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XX, table XLVIII, ilustr., 724 str.

 • Hrvat. enciklopadija 3 2001 = Hrvatska enciklopedija 3 Da-Fo, 2001. Brozović, D., gl. ur.,  Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XX, table XLVIII, ilustr., 724 str.

 • Hrvat. enciklopedija 4 2002 = Hrvatska enciklopedija 4 Fr-Ht, 2002. Kovačec, A., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XX, table XLVIII, ilustr., 756 str.

 • Hrvat. enciklopedija 5 2003 = Hrvatska enciklopedija 5 Hu-Km, 2003. Kovačec, A., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XIX, table XL, ilustr., 728 str.

 • Hrvat. enciklopedija 6 2004 = Hrvatska enciklopedija 6 Kn-Mak, 2004. Kovačec, A., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XIX, table XL, ilustr., 800 str.

 • Hrvat. enciklopedija 7 2005 = Hrvatska enciklopedija 7 Mal-Nj, 2005. Kovačec, A., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XX, table XL., ilustr., 816 str.

 • Hrvat. enciklopedija 8 2006 = Hrvatska enciklopedija 8 O-Pre, 2006. Ravlić, S., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XIX, table XXXIX, ilustr., 776 str.

 • Hrvat. enciklopedija 9 2007 = Hrvatska enciklopedija 9 Pri-Sk, 2007.Ravlić, S.,gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XX, table XLVIII, ilustr., 844 str.

 • Hrvat. enciklopedija 10 2008 = Hrvatska enciklopedija 10 Sl-To, 2008.Ravlić, S.,gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XX, table XLVIII, ilustr., 830 str.

 • Opća i nacionalna 1 2005 = Opća i nacionalna enciklopedija u 20 knjiga. I. knjiga A - Ar. Vujić, A., gl. ur., Pro Leksis d.o.o., Večernji list. d. d., Zagreb, 2005. I-XIV, 318 str.

 • Opća i nacionalna 2 2005 = Opća i nacionalna enciklopedija u 20 knjiga. 2. knjiga Av - Be. Vujić, A., gl. ur., Pro Leksis d.o.o., Večernji list. d. d., Zagreb, 2005. I-XII, 304 str.

 

 

Kazalo

dodatak - addition 
A B C Č Ć D Đ E F
G H I J K L LJ M N NJ
O  P Q R S Š T U V W
  X Y Z Ž  

 

Copyright ©  2006. Hrvatsko entomološko društvo i autor pridržavaju sva prava. Dozvoljeno korištenje i citiranje dijelova uz navođenje izvora: Milošević, B.,  Index bio-bibliographicus notorum hominum - Nonveilleriana, Hrvatsko entomološko društvo Zagreb, http://www.agr.hr/hed/ <datum>.
Copyright © 2006 by the Croatian Entomological Society and  author. Citation: Milošević, B., 
Index bio-bibliographicus notorum hominum - Nonveilleriana, Hrvatsko entomološko društvo Zagreb, http://www.agr.hr/hed/ <date>.

 

Inačica  3.01 - 21.IX.2003. - 15.XI.2003. - 3.02 - 24.II.2006. - 28,III.2006. - 4.VIII,2006. -  27.XII.2006.
 26.II.2007. - 5.V.2007. - 30.VI.2007. - 15.X.2007. - 10.I.2008. - 19.VI.2008. - 25.VIII.2008, - 2.XII.2008.
11.II.2009. . 31.V.2009. - 17.VI.2009. -  1.VII. 2009. - 31.X.2009. - webmaster

 

xx