HRVATSKO ENTOMOLOŠKO DRUŠTVO ZAGREB
The Croatian Entomological Society
Biografije i bibliografije
 Biographies and bibliographies
Osobe - Persons
Uvod
Reference

Kazalo

Index bio-bibliographicus notorum hominum
Nonveilleriana
Bio-bibliografsko kazalo imena osoba
E

Introduction
References

Index

Stranica u radu. Zahvalan sam za primjedbe.
This site is in development. I value your suggestion.

Bogomir Milošević, Zagreb
bogomir.milosevic@zg.htnet.hr

Eastop, V., F., afidolog taksonom, Entomology Dept, Britisch Museum (Natural History), London, Engleska

Eberhart, Ivan, pčelar, Knin

Ebmer, Andreas, Werner, svećenik, entomolog amater (Urfahr, 8.V.1941)

Ebner, Richard, prof., dr., phil., ortopterolog, Beč (Guntramsdorf/Wien, 6.V.1885 - Wien, 27.XII.1961)

Edwards, Peter, dr., entomolog lepidopterolog, amater, Haddenham Low House, Dinton Nr. Aylesburry, Engleska

Eger, dr.

Egger, Johann, Nepomuk Georg, dr., dvorski liječnik , dipterolog, Beč (Salzburg, 15.V.1804 - Beč, 19.III.1866)

Eggers, Hans, koleopterolog, Njemačka

Ehrlich, Ivo (Erlih). prof. dr. sc., biolog, parazitolog (Sarajevo, 24.VIII. 1911 - Zagreb, 13.XI.1989)

Eisner, Jacobus, Curt, lepidopterolog (Zaborze/Oberschlesien, 28.IV.1890 - ... 30.XII.1981.

Eitschberger, Ulf, dr. sc., entomolog taksonom, izdavač, urednik, »Herbipoliana«, Entomologisches Museum Marktleuthen, Njemačka

Elbling, Erich, dr., Tuzla

Elwes, John, Henri, botaničar, lepidopterolog, Engleska (1846 - Colesborne Hall, Cheltenham, 26.XI.1922)

Emden, Fritz, van, dr., lepidopterolog, taksonom, Commonwealth Institute of Entomology, London

Emery, Carlo, prof., dr. sc., zoolog, mirmekolog taksonom, Sveučilište u Bologni (Napulj, 25.X.1848 - Bologna, 11.V.1925)

Emili, Hinko, prof., dr. sc., liječnik, bakteriolog, epidemiolog, malariolog (Rijeka, 31.VIII. 1900 - Rijeka, 4.VII.1983), bavio se suzbijanjem  malarije na kvarnerskim otocima, Krku, Rabu i Pagu. Pisao o kukcima u časopisu Priroda.

Endrödi, Sebö, entomolog, koleopterolog, Budimpešta (Košice, 18.IX.1903 - Budimpešta, 12.XII.1984)

Endrödy-Younga (Endrödy-Yonga , S.), Sebastian, dr. sc. entomolog taksonom, koleopterolog, kustos, Transvaal Museum, Pretoria (Budimpešta, 1934 - Pretoria, 2.III.1999)

Enghoff, Henrik, dr. sc., zoolog, Director, Zoologisk Museum, Koebenhavn, Danska

nnn

Eppelsheim, Eduard, koleopterolog (Dürckheim, Pfalz, 19.V.1837 - Germersheim, 1896)

Eppelsheim, Friedrich, viši službenik, lepidopterolog, (1834 - Grünstadt/Pfalz1900(ne 1899)),

Erben

Nonveiller 1989(1999): 109(111). <vjerojatno = J. Erber>

Erben, Radovan , prof., dr. sc.,  zoolog (Grubišno Polje, 24.IX.1943), <bibliografija: on-line>

Erber, Josef, entomolog, trgovac prirodninama u Beču (1824 - 9.IV.1882)

Erceg, Marina, dipl. biol., <bibliografija: on-line>

Ercegović, Ante, dr.,sc.,  botaničar, algolog, ( ... - Split, 25.IV.1969),  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, dopisni član JAZU,(1967)

Erichsen, Egil, dr. sc. University off Bergen, Laboratory of Elecronic Microscopy, Bergen, Norveška

Erichson, Wilhelm, Ferdinand (Erichson, W. P.),  koleopterolog, kustos muzeja u Berlinu  (Stralsund, 26.XI.1809 - Berlin, 18.XI.1848 [1849])

Erlich, I., prof. dr., Zavod za parasitologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu

Erjavec, Fran, prof., dr. sc. , zoolog, malakolog, pisac,  (Ljubljana, 4.IX.1834 - Gorica, 12.I.1887)

Erlandsson, Stellan, entomolog, hymenopterolog, Swedish Museum of Natural History, Stockholm

Ern, H.,

Esben-Petersen, Peter, liječnik, entomolog,  neuropterolog, hemipterolog, Danska (Sverup, Silkeborg, 18.XII.1869 - Silkeborg, 2.IV.1942)

Escalera v. Martinez Escalera

Esper, Eugen(ius),  Johann,  Christoph, profesor u Erlangenu (Wunsiedel, 2.IV.1742 - Erlangen, 27.VII.1810)

Ettinger, Josip, šumarski stručnjak (Nova Gradiška, 1822 - Zagreb, 5.II.1908)

Etonti, Mirto, dr., Ljubljana (28.9.1930), [istražuje faunu Coleoptera: Trechinae, Anilini, Leptodirinae (Bathysciinae), član SEDŠM, Ljubljana]

Etonti-Ilc, Cveta, Ljubljana, [istražuje faunu Coleoptera: Trechinae, Anilini, Leptodirinae (Bathysciinae), članica SEDŠM, Ljubljana]

 xx

E.v.D., koleopterolog, Metković

 

Reference (kratice)

 

Reference su navedene u cjelini, osim što se u skaćenom obliku navode djela u kojima su podaci za veći broj osoba: Obrađeno = bold.

 • Anonim 1927 = Anonim, 1927. Glavni upravni odbor Entomološkog Društva Kraljevine S.H.S. za 1926-27.god. Članovi entomološkog društva. Glasnik entomol. društva Kraljevine S.H.S. 1927 2(1): 69-70.
 • Bešlaj & Martinović 2002 = Bešlaj, V., Martinović, S., 2002. Pregled periodičkih publikacija. U knizi: Izložba hrvatsko vinogradarstvo i vinarstvo u pisanoj riječi. Nacionalna i sveučilišna knjižnica 18.IV. - 31.V.2002. Mirošević, N. ur., Autor izložbe N. Mirošević, suradnici Bešlaj, V. et al., Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb: 107 -112. 

 • Britvec 1995Britvec, B., 1995. Entomologija u Hrvatskoj - pregled događaja. Entomology in Croatia - historical survey. Entomologie in Kroatien. Entomol. Croat. 1995. 1(1-2): 49 - 58.

 • Britvec & Milošević 1998 = Britvec, B., Milošević, B., 1998. Entomološka istraživanja kvarnersko-goranskog područja. Entomological researches in Kvarner and Gorski Kotar area. U knjizi Prirodoslovna istraživanja riječkog područja. Natural history researches of the Rijeka region, Prirodoslovni muzej Rijeka: 129 - 144.
 • Conci & Poggi, 1996 = Conci, C., Poggi, R., 1996. Iconography of Italian entomologists, with essential biographical data. Estratto dalle Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova, Vol.75: 159 - 382.
 • Dobiasch 1889 = Dobiasch, E. , 1889. Entomologisches Adressen-Verzeichniss. In: Dobiasch, E., Entomologischer Almanach, Bad Buzias, F. Ullmann, pp. 183.
 • Durbešić 1985 Durbešić, P., 1985. Počeci entomoloških istraživanja u Hrvatskoj s bibliografijom (od prvih pisanih podataka do osnutka Jugoslavenskog entomološkog društva 1926. godine). Acta entomol. Jugosl. 1984. Vol. 20. Suppl.: 7 - 56.
 • Gaedike 1995 = Gaedike, R., 1990. Collectiones entomologicae (1961 - 1994). Nova Suppl. Ent. 6(1995): 3 - 83. (dopune i ispravci u Horn et al., 1990).
 • Gaedike&Groll 2001 = Gaedike, R. & Groll, E., K., eds. 2001. Entomologen der Welt (Biographien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e.V.
 • Groll, 2006 = Groll, E. K., ed., 2006. Entomologen der Welt (Biographien, Sammlungsverbleib). Datenbank, 2 Version, DEI im ZALF e.V.  (online)
 • Gilbert 1977 = Gilbert, P., 1977. A Compendium of the Biographical Literature on Deceased Entomologists. British Museum (Natural History), London, Publ.No.786, 455 pp.
 • Hadži 1929 = Hadži, J., 1929. Zoološki rad u SHS (1286-1303). U: Narodna enciklopedija srpsko - hrvatsko - slovenačka, Stanojević, S., ur., IV knjiga S-Ž, Bibliografski zavod, Zagreb, XI, 1358 str.
 • Hoffmann 1926 = Hoffmann, A., 1926. Entomologen-Adressbuch, Annuaire des Entomologistes, I. Teil. Jugoslavien-Yougoslavie, pp. 145 -146., II. Auflage, Wien, Verlag Adolf Hoffmann, Wien, pp.356.
 • Horn et al. 1990 = Horn, W., Kahle, I., Friese, G., Gaedike, R., 1990. Collectiones entomologicae. Eine Kompendium ... Tei. I & II, Akad.d.Landw.d.DDR, Berlin, S.573.
 • Ivezić&Raspudić 2002 = Ivezić, M., Raspudić, E., 2002. Poslijediplomski znanstveni studij. Zaštita bilja, 1972. - 2002. Ivezić, M. ed. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, 2002: 1 - 53.
 • Juras 1975 = Juras, F., 1975. Priroda 1911 - 1971. Bibliografija, Priroda. Posebna izdanja, Pavletić, Z., ur., Zagreb, 199 str.
 • Matoničkin & Erben 2002 = Matoničkin, I., Erben, R., 2002. Kronologijski pregled razvoja i dostignuća u zoologiji u svijetu i Hrvatskoj. U knjizi:  Opća zoologija. Četvrto prošireno izdanje. Školska knjiga Zagreb: 313 - 349. 
 • Matoničkin 1974 = Matoničkin, I., ur., 1974. Spomenica sto godina znanstvenog i nastavnog rada iz zoologije na Sveučilištu u Zagrebu.
 • Milošević 1995 = Milošević, B., 1995. Dvadeset godina Hrvatskoga entomološkog društva. The 20th anniversary of the Croatian Entomological Society. Entomol. Croat. 1995. 1(1-2): 59 - 61. 
 • Milošević 2001 = Milošević, B., 2001. Senjani i drugi prirodoslovci koji su proučavali područje Senja i Velebita. Senjer und andere Biologen die das Gebiet von Senj und vom Velebit Gebirge erforschten. The Senians and some other naturalists investigators on the territory of Senj and Mt. Velebit. Senj. zb. 28.
 • Nonveiller 1989(1999) = Nonveiller, G., 1989. Pioniri proučavanja insekata Dalmacije. Jugoslavensko entomološkodruštvo. Societas entomologica Jugoslavica. Posebna izdanja, Editiones separatae, 2, Prilozi za povijest entomologije u Jugoslaviji, Svezak 3., 390 str. [Drugo izdanje na engleskom jeziku objavljeno je u izdanju Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu, 1999. god., s neznatnim ispravcima]. Kod citiranja, stranice u drugom izdanju navedene su u zagradama. Uz tekst na glavnim stranicama treba u kazalu potražiti i druga mjesta ako se osoba spominje na više mjesta. Primjedbe koje su označene <brojevima> često su važna dopuna i tumačenje teksta.
 • Poggi & Conci 1996 = Poggi, R., Conci, C., 1996. Elenco delle collezioni entomologiche conservate nelle strutture publiche Italiane. Estratto dalle Memorie della Società Entomologica Italiana, Vol.75: 3 - 157. Suppl. al Bollettino della Società Entomologica Italiana Vol. 128(1).
 • Schmitt et al.1998 = Schmitt, M,, Hübner, H., Gaedike, R., 1998. Nomina Auctorum - Auflössung von Abkürzungen taxonomischer Autoren - Namen. Nova Suppl. Entomol. 12(11) Teil 1 & 2.
 • Hrvat. enciklopedija 1 1999 = Hrvatska enciklopedija 1: A-Bd, 1999. Brozović, D., gl. ur. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb., XXVIII, table XLVIII, ilustr., 676 str.

 • Hrvat. enciklopedija 2 2000 = Hrvatska enciklopedija 2 Be-Da, 2000, Brozović, D., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XX, table XLVIII, ilustr., 724 str.

 • Hrvat. enciklopadija 3 2001 = Hrvatska enciklopedija 3 Da-Fo, 2001. Brozović, D., gl. ur.,  Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XX, table XLVIII, ilustr., 724 str.

 • Hrvat. enciklopedija 4 2002 = Hrvatska enciklopedija 4 Fr-Ht, 2002. Kovačec, A., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XX, table XLVIII, ilustr., 756 str.

 • Hrvat. enciklopedija 5 2003 = Hrvatska enciklopedija 5 Hu-Km, 2003. Kovačec, A., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XIX, table XL, ilustr., 728 str.

 • Hrvat. enciklopedija 6 2004 = Hrvatska enciklopedija 6 Kn-Mak, 2004. Kovačec, A., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XIX, table XL, ilustr., 800 str.

 • Hrvat. enciklopedija 7 2005 = Hrvatska enciklopedija 7 Mal-Nj, 2005. Kovačec, A., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XX, table XL., ilustr., 816 str.

 • Hrvat. enciklopedija 8 2006 = Hrvatska enciklopedija 8 O-Pre, 2006. Ravlić, S., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XIX, table XXXIX, ilustr., 776 str.

 • Hrvat. biogr. leksikon 1 1983 = Hrvatski biografski leksikon 1. A-Bi, 1983. Kolumbić, N., gl. ur., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, XVI, 800 str., ilustr.

 • Hrvat. biogr. leksikon 2 1989 = Hrvatski biografski leksikon 2. Bj-C. 1989. Stipčević, A., gl. ur., Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XV, 748 str., ilustr.

 • Hrvat. biogr. leksikon 3 1993 = Hrvatski biografski leksikon 3. Č-Đ. 1993. Macan, T., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XVI, 779 str., ilustr. (djelomice u bojama).

 • Hrvat. biogr. leksikon 4 1998 = Hrvatski biografski leksikon 4 E-Gm, 1998. Macan, T., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb,  XVI, 766 str., ilustr., (djelomice u bojama).

 • Hrvat. biogr. leksikon 5 2002 = Hrvatski biografski leksikon 5 , 2002. Macan, T., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XVI, 776 str., ilustr.

 • Hrvat. leksikon 1 1996 = Hrvatski leksikon 1. A-K [Croatian lexicon 1 A-K]., 1996., Vujić, A., ur.,. Naklada Leksikon, Zagreb, XVI, 669 str.

 • Hrvat. leksikon 2 1997 = Hrvatski leksikon 2. L - Ž. [Croatian lexicon 2: L - Ž] 1997. Vujić, A., ur., Naklada Leksikon Zagreb, XVI + 738 str. 

 • Hrvat. šumarski životop. leksikon 1 1996 = Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Biographic lexicon of Croatian Foresters A-F 1, 1996. , Biškup, J., ur., Tutiz leksika d.o.o., Zagreb, X, 356 str.

 • Hrvat. šumarski životop.leksikon 2 1997 = Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Biographic lexicon of Croatian Foresters G-K 2, 1997. , Biškup, J., ur., Tutiz leksika d.o.o., Zagreb, XVI, 464 str.

 • Hrvat. šumarski životop. leksikon 3 1998 = Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Biographic lexicon of Croatian Foresters L-P 3, 1998, Biškup, J., ur., Tutiz leksika d.o.o., Zagreb, XIV, 383 str.

 • Hrvat. šumarski životop. leksikon 4 1999 = Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Biographic lexicon of Croatian Foresters P-Š 4, 1999, Biškup, J., ur., Tutiz leksika d.o.o., Zagreb, XIV, 448 str.

 • Hrvat. šumarski životop. leksikon 5 2000 = Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Biographic lexicon of Croatian Foresters Š-Ž 5, dodatak (A-Z), 2000, Biškup, J., ur., Tutiz leksika d.o.o., Zagreb, XV, 382 str.

 • Hrvat. enciklopedija 1 1999 = Hrvatska enciklopedija 1: A-Bd, 1999. Brozović, D., gl. ur. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb., XXVIII, table XLVIII, ilustr., 676 str.

 • Hrvat. enciklopedija 2 2000 = Hrvatska enciklopedija 2 Be-Da, 2000, Brozović, D., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XX, table XLVIII, ilustr., 724 str.

 • Hrvat. enciklopadija 3 2001 = Hrvatska enciklopedija 3 Da-Fo, 2001. Brozović, D., gl. ur.,  Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XX, table XLVIII, ilustr., 724 str.

 • Hrvat. enciklopedija 4  2002 = Hrvatska enciklopedija 4 Fr-Ht, 2002. Kovačec, A., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XX, table XLVIII, ilustr., 756 str.

 • Opća i nacionalna 1 2005 = Opća i nacionalna enciklopedija u 20 knjiga. I. knjiga A - Ar. Vujić, A., gl. ur., Pro Leksis d.o.o., Večernji list. d. d., Zagreb, 2005. I-XIV, 318 str.

 • Opća i nacionalna 2 2005 = Opća i nacionalna enciklopedija u 20 knjiga. 2. knjiga Av - Be. Vujić, A., gl. ur., Pro Leksis d.o.o., Večernji list. d. d., Zagreb, 2005. I-XII, 304 str.

 • Opća i nacionalna 3 2005 = Opća i nacionalna enciklopedija u 20 knjiga. 3. knjiga Be - Ca. Vujić, A., gl. ur., Pro Leksis d.o.o., Večernji list. d. d., Zagreb, 2005. I-XII, 318 str.

 • Opća i nacionalna 4 2005 = Opća i nacionalna enciklopedija u 20 knjiga. 4. knjiga Ca - Da. Vujić, A., gl. ur., Pro Leksis d.o.o., Večernji list. d. d., Zagreb, 2005. I-XII, 304 str.

 • Opća i nacionalna 5 2005 = Opća i nacionalna enciklopedija u 20 knjiga. 5. knjiga Da - Ei. Vujić, A., gl. ur., Pro Leksis d.o.o., Večernji list. d. d., Zagreb, 2005. I-XII, 312 str.

 • Opća i nacionalna 6 2005 = Opća i nacionalna enciklopedija u 20 knjiga. 6. knjiga Ei - Fr. Vujić, A., gl. ur., Pro Leksis d.o.o., Večernji list. d. d., Zagreb, 2005. I-XII, 302 str.

 • Opća i nacionalna 7 2005 = Opća i nacionalna enciklopedija u 20 knjiga. 7. knjiga Fr - Gr. Vujić, A., gl. ur., Pro Leksis d.o.o., Večernji list. d. d., Zagreb, 2005. I-XII, 304 str.

 • Opća i nacionalna 8 2005 = Opća i nacionalna enciklopedija u 20 knjiga. 8. knjiga Gr - Hr. Vujić, A., gl. ur., Pro Leksis d.o.o., Večernji list. d. d., Zagreb, 2005. I-XII, 310 str.

 

 

 

Kazalo

  dodatak - addition
A B C Č Ć D Đ E F
G H I J K L LJ M N NJ
O  P Q R S Š T U V W
  X Y Z Ž  

Copyright © 2006. Hrvatsko entomološko društvo i autor pridržavaju sva prava. Dozvoljeno korištenje i citiranje dijelova uz navođenje izvora: Milošević, B.,  Index bio-bibliographicus notorum hominum - Nonveilleriana, Hrvatsko entomološko društvo Zagreb, http://www.agr.hr/hed/ <datum>.
Copyright © 2006 by the Croatian Entomological Society and  author. Citation: Milošević, B., 
Index bio-bibliographicus notorum hominum - Nonveilleriana, Hrvatsko entomološko društvo Zagreb, http://www.agr.hr/hed/ <date>.

Inačica 3.01 - 21.IX.2003. - 15.XI.2003. - 2.II.2004. - 3.002 - 17.I.2006. - 4.0 - 14.III.2006.. - 11.XI.2006.
 8.I.2007. - 5.V.2007. -16.V.2007. - 30.V.2007. - 9.IX.2007. - 25.VI.2008. - 1.VII.2008. -10.VII.2008.
17.VI.2009. -  30.VI. 2009. - webmaster