HRVATSKO ENTOMOLOŠKO DRUŠTVO ZAGREB
Biografije i bibliografije
Osobes
Uvod
Reference

Kazalo

Index bio-bibliographicus notorum hominum
Nonveilleriana
Bio-bibliografsko kazalo imena osoba

Introduction
References

Index

Stranica u radu. Zahvalan sam za primjedbe.

Bogomir Milošević, Zagreb

Abafy-Aigner, ( Ludvig), Lajos, knjižar, bibliograf, lepidopterolog, Mađarska (Nagy-Jécsa, 11.II.1840 - Budimpešta, 19.VI.1909)

Ábrahám, Levente, Mađarska

Absolon, Ph. C., Karel, (Karl), prof., dr. sc., kustos muzeja u Brnu, geolog, paleontolog, biospeleolog, prof. Sveučilišta u Pragu (Boskovicé, 16.VI.1877 -  Brno, 6.X.1960)

Accurti, Dragutin, (A.D.), saborski zastupnik, sudac, podžupanijski tajnik (Senj, 1829 - Zagreb, 7.VIII.1885) <brat Josipa Accurtija> 

Accurti, Josip, prirodoslovac, prof. gimnazije, Senj, Rijeka, Trst (Senj, 11.VIII.1824 - San Giovanni di Guardiella kod Trsta, 11.IX.1907) <brat Dragutina Accurtija>

Adamović, R., Živko, dr.sc., entomolog, Beograd (.... - ....)

Adis, Joachim, prof., dr. sc., Max-Planck-Institut für Limnologie, Arbeitsgruppe Tropenökologie, Plön, Njemačka

Adler, Bernd, lepidopterolog amater, suradnik DFZS, Njemačka

Adler, Nevenka, dr. sc.,<bibliografija: on-line>

Agatić, Dubravka, dipl. biol., <bibliografija: on-line>

Agić, pl. Oskar, šumar <pomagao Gj. Koči u sakupljanju kukaca 1881 - 1900>

Agolli, Baskhim, prof., Split

Agosti, Donat, dr. sc., Entomologisches Institut ETHZ, Zürich, Švicarska

Albano, G. ,<1974. sakupljao Scorpionida na Cresu>

Allacevich, M. 

Allinger, Pavao, preparator Zoološkog muzeja u Zagrebu (Njemačka?1889  - Zagreb, 21.VIII.1957)

Alaupović-Gjeldum, Dinka, etnograf, Etnografski muzej Split, <bibliografija: on-line>

Alberti, G., Trst, Italija

Alujević, Andro, Vis

Amichow, Haury, prof.

Amsel, Hans Georg, dr. (1905 - ....)

Anderka, Julije, šumar, lepidopterolog amater, Pleternica < pomagao Gj. Koči u sabiranju kukaca, 1981 - 1900>

André, Ernest, notar, entomolog amater, himenopterolog (1838 - Gray/Haute-Saone, VI 1914) <brat André Edmond-a>

André, Jacques Ernest Edmond (André, Ernest; André Edmond), entomolog, trgovac prirodninama i knjigama, himenopterolog (Beaune/Cote d'Or, 1844 - Beaune, 11.I.1891) <brat André Ernesta>

Andreata-Koren, Marcela, dr. sc., Visoko gospodarsko učilište, Križevci

Andrić, Andrija, botaničar, Trogir, Hrvatska

Andrijčić, Eleonora, dipl. biol., Nova Gradiška

Androić, Milan, prof., dr. sc., dipl. ing. šum., entomolog, Šumarski fakultet u Zagrebu (Gračac, 17.XI.1913 - Zagreb, 25.VI.1999), <bibliografija: on-line>

Antičević, Ivo, pčelar, Split

Antolić, Božidar, preparator Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu, (Zagreb, ....  - Zagreb, 23.X.2000)

Apfelbeck, Viktor, šumarski stručnjak, entomolog, kustos muzeja u Sarajevu  (Eisenerz, Štajerska, 1859 - Sarajevo, 2.V.1934)

Aračić, Stjepan, pčelar, Slavonski Brod

Arcangeli, Giovanni, prof., dr. sc. , botaničar, entomolog, Sveučilište u Torinu (Firenze, 18.VII.1840 - Pisa, 16.VII.1921) <istraživao Isopoda>

Arčanin, Blanka, rođ. Bradičić, dipl. ing. agr., entomolog, Institut za zaštitu bilja, Zagreb  (Sušak, ....  - Zagreb, 1981) <B.M.:  pokopana na Sušaku, groblje Trsat, polje XV>

Arnett, Ross, H., Jr., Florida State Collection of Arthropods, Gainesville, Florida, SAD

Arko-Pijevac, Milvana, dipl. inž. biol. s ekologijom, viši kustos (Rijeka, 7.IV.1960), ravnateljica Prirodoslovnog muzeja u Rijeci (on-line)

Asselberg, J., E., F.

Ashlock, Peter  D. , dr. sc. hemipterolog taksonom

Aspöck, Horst, prof., dr. sc., med. dr., , entomolog, (Budweis, 21.VII.1939)

Aspöck, Ulrike, dr. med..

Atanasov, Petar, docent, dr.sc., dipl.ing.agr., entomolog, Poljoprivredni fakultet, Skopje (26.VI.1927. Negorci, Đevđelijsko, Makedonija - Kumanovo/Skopje, 12.IV.1967)

Attems, Carl, dr. iur., entomolog taksonom, kustos. Prirodoslovni muzej u Beču (Graz, 1868 - Beč, 1952) 

Aubertin, Daphne (Dineley, Daphne), entomolog, dipterolog, (2.I.1902 - 1970)

Augustinović, Zvjezdana, mr.sc., ing.agr., entomolog, Visoko gospodarsko učilište, Križevci, <bibliografija: on-line>

Avena, M. A., dr. sc., botaničar, Riga

 

 

Reference (kratice)

 

Reference su navedene u cjelini, osim što se u skaćenom obliku navode djela u kojima su podaci za veći broj osoba: Obrađeno = bold.

 • Anonim 1927 = Anonim, 1927. Glavni upravni odbor Entomološkog Društva Kraljevine S.H.S. za 1926-27.god. Članovi entomološkog društva. Glasnik entomol. društva Kraljevine S.H.S. 1927 2(1): 69-70.
 • Bešlaj & Martinović 2002 = Bešlaj, V., Martinović, S., 2002. Pregled periodičkih publikacija. U knizi: Izložba hrvatsko vinogradarstvo i vinarstvo u pisanoj riječi. Nacionalna i sveučilišna knjižnica 18.IV. - 31.V.2002. Mirošević, N. ur., Autor izložbe N. Mirošević, suradnici Bešlaj, V. et al., Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb: 107 -112.

 • Britvec 1995Britvec, B., 1995. Entomologija u Hrvatskoj - pregled događaja. Entomology in Croatia - historical survey. Entomologie in Kroatien. Entomol. Croat. 1995. 1(1-2): 49 - 58.

 • Britvec & Milošević 1998 = Britvec, B., Milošević, B., 1998. Entomološka istraživanja kvarnersko-goranskog područja. Entomological researches in Kvarner and Gorski Kotar area. U knjizi Prirodoslovna istraživanja riječkog područja. Natural history researches of the Rijeka region, Prirodoslovni muzej Rijeka: 129 - 144.
 • Conci & Poggi, 1996 = Conci, C., Poggi, R., 1996. Iconography of Italian entomologists, with essential biographical data. Estratto dalle Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova, Vol.75: 159 - 382.
 • Dobiasch 1889 = Dobiasch, E. , 1889. Entomologisches Adressen-Verzeichniss. In: Dobiasch, E., Entomologischer Almanach, Bad Buzias, F. Ullmann, pp. 183.
 • Durbešić 1985 Durbešić, P., 1985. Počeci entomoloških istraživanja u Hrvatskoj s bibliografijom (od prvih pisanih podataka do osnutka Jugoslavenskog entomološkog društva 1926. godine). Acta entomol. Jugosl. 1984. Vol. 20. Suppl.: 7 - 56.
 • Gaedike 1995 = Gaedike, R., 1990. Collectiones entomologicae (1961 - 1994). Nova Suppl. Ent. 6(1995): 3 - 83. (dopune i ispravci u Horn et al., 1990).
 • Gaedike&Groll 2001 = Gaedike, R. & Groll, E., K., eds. 2001. Entomologen der Welt (Biographien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e.V.
 • Groll, 2006 = Groll, E. K., ed., 2006. Entomologen der Welt (Biographien, Sammlungsverbleib). Datenbank, 2 Version, DEI im ZALF e.V.  (online)
 • Gilbert 1977 = Gilbert, P., 1977. A Compendium of the Biographical Literature on Deceased Entomologists. British Museum (Natural History), London, Publ.No.786, 455 pp.
 • Hadži 1929 = Hadži, J., 1929. Zoološki rad u SHS (1286-1303). U: Narodna enciklopedija srpsko - hrvatsko - slovenačka, Stanojević, S., ur., IV knjiga S-Ž, Bibliografski zavod, Zagreb, XI, 1358 str.
 • Hoffmann 1926 = Hoffmann, A., 1926. Entomologen-Adressbuch, Annuaire des Entomologistes, I. Teil. Jugoslavien-Yougoslavie, pp. 145 -146., II. Auflage, Wien, Verlag Adolf Hoffmann, Wien, pp.356.
 • Horn et al. 1990 = Horn, W., Kahle, I., Friese, G., Gaedike, R., 1990. Collectiones entomologicae. Eine Kompendium ... Tei. I & II, Akad.d.Landw.d.DDR, Berlin, S.573.
 • Ivezić&Raspudić 2002 = Ivezić, M., Raspudić, E., 2002. Poslijediplomski znanstveni studij. Zaštita bilja, 1972. - 2002. Ivezić, M. ed. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, 2002: 1 - 53.
 • Juras 1975 = Juras, F., 1975. Priroda 1911 - 1971. Bibliografija, Priroda. Posebna izdanja, Pavletić, Z., ur., Zagreb, 199 str.
 • Matoničkin & Erben 2002 = Matoničkin, I., Erben, R., 2002. Kronologijski pregled razvoja i dostignuća u zoologiji u svijetu i Hrvatskoj. U knjizi:  Opća zoologija. Četvrto prošireno izdanje. Školska knjiga Zagreb: 313 - 349. 
 • Matoničkin 1974 = Matoničkin, I., ur., 1974. Spomenica sto godina znanstvenog i nastavnog rada iz zoologije na Sveučilištu u Zagrebu.
 • Milošević 1995 = Milošević, B., 1995. Dvadeset godina Hrvatskoga entomološkog društva. The 20th anniversary of the Croatian Entomological Society. Entomol. Croat. 1995. 1(1-2): 59 - 61.
 • Milošević 2001 = Milošević, B., 2001. Senjani i drugi prirodoslovci koji su proučavali područje Senja i Velebita. Senjer und andere Biologen die das Gebiet von Senj und vom Velebit Gebirge erforschten. The Senians and some other naturalists investigators on the territory of Senj and Mt. Velebit. Senj. zb. 28.
 • Nonveiller 1989(1999) = Nonveiller, G., 1989. Pioniri proučavanja insekata Dalmacije. Jugoslavensko entomološkodruštvo. Societas entomologica Jugoslavica. Posebna izdanja, Editiones separatae, 2, Prilozi za povijest entomologije u Jugoslaviji, Svezak 3., 390 str. [Drugo izdanje na engleskom jeziku objavljeno je u izdanju Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu, 1999. god., s neznatnim ispravcima]. Kod citiranja, stranice u drugom izdanju navedene su u zagradama. Uz tekst na glavnim stranicama treba u kazalu potražiti i druga mjesta ako se osoba spominje na više mjesta. Primjedbe koje su označene <brojevima> često su važna dopuna i tumačenje teksta.

 • Poggi & Conci 1996 = Poggi, R., Conci, C., 1996. Elenco delle collezioni entomologiche conservate nelle strutture publiche Italiane. Estratto dalle Memorie della Società Entomologica Italiana, Vol.75: 3 - 157. Suppl. al Bollettino della Società Entomologica Italiana Vol. 128(1).
 • Schmitt et al.1998 = Schmitt, M,, Hübner, H., Gaedike, R., 1998. Nomina Auctorum - Auflössung von Abkürzungen taxonomischer Autoren - Namen. Nova Suppl. Entomol. 12(11) Teil 1 & 2.

 • Hrvat. enciklop.1 1941 = Hrvatska enciklopedija sv. I A-Automobil, Ujević, M., ur., Konzorcij Hrvatske enciklopedije, Zagreb 1941, XI, 808 str.

 • Hrvat. enciklop. 2 1941= Hrvatska enciklopedija sv. II Autonomaši - Boito, Ujević, M., ur., Hrvatski izdavalački Bibliografski zavod, Zagreb 1941, VIII, 728 str.

 • Hrvat. enciklop. 3 1942 = Hrvatska enciklopedija sv. III Boja-Cleveland, Ujević, M., ur., Hrvatski izdavalački Bibliografski zavod, Zagreb 1942, VIII, 800 str.

 • Hrvat. enciklop. 4 1942 = Hrvatska enciklopedija sv. IV Cliachit-Diktis. Ujević, M., ur., Hrvatski izdavalački Bibliografski zavod, Zagreb, 1942, VIII, 776 str.

 • Hrvat. enciklop. 5 1945 = Hrvatska enciklopedija sv. V Dilatacija-Elektrika, Ujević, M., ur., Hrvatski izdavalački Bibliografski zavod, Zagreb, 1945, VIII, 738 str.

 • Hrvat. biogr. leksikon 1 1983 = Hrvatski biografski leksikon 1. A-Bi, 1983. Kolumbić, N., gl. ur., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, XVI, 800 str., ilustr.

 • Hrvat. biogr. leksikon 2 1989 = Hrvatski biografski leksikon 2. Bj-C. 1989. Stipčević, A., gl. ur., Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XV, 748 str., ilustr.

 • Hrvat. biogr. leksikon 3 1993 = Hrvatski biografski leksikon 3. Č-Đ. 1993. Macan, T., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XVI, 779 str., ilustr. (djelomice u bojama).

 • Hrvat. biogr. leksikon 4 1998 = Hrvatski biografski leksikon 4 E-Gm, 1998. Macan, T., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb,  XVI, 766 str., ilustr., (djelomice u bojama).

 • Hrvat. biogr. leksikon 5 2002 = Hrvatski biografski leksikon 5 , 2002. Macan, T., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XVI, 776 str., ilustr.

 • Hrvat. leksikon 1 1996 = Hrvatski leksikon 1. A-K [Croatian lexicon 1 A-K]., 1996., Vujić, A., ur.,. Naklada Leksikon, Zagreb, XVI, 669 str.

 • Hrvat. leksikon 2 1997 = Hrvatski leksikon 2. L - Ž. [Croatian lexicon 2: L - Ž] 1997. Vujić, A., ur., Naklada Leksikon Zagreb, XVI + 738 str. 

 • Hrvat. šumarski životop. leksikon 1 1996 = Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Biographic lexicon of Croatian Foresters A-F 1, 1996. , Biškup, J., ur., Tutiz leksika d.o.o., Zagreb, X, 356 str.

 • Hrvat. šumarski životop.leksikon 2 1997 = Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Biographic lexicon of Croatian Foresters G-K 2, 1997. , Biškup, J., ur., Tutiz leksika d.o.o., Zagreb, XVI, 464 str.

 • Hrvat. šumarski životop. leksikon 3 1998 = Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Biographic lexicon of Croatian Foresters L-P 3, 1998, Biškup, J., ur., Tutiz leksika d.o.o., Zagreb, XIV, 383 str.

 • Hrvat. šumarski životop. leksikon 4 1999 = Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Biographic lexicon of Croatian Foresters P-Š 4, 1999, Biškup, J., ur., Tutiz leksika d.o.o., Zagreb, XIV, 448 str.

 • Hrvat. šumarski životop. leksikon 5 2000 = Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Biographic lexicon of Croatian Foresters Š-Ž 5, dodatak (A-Z), 2000, Biškup, J., ur., Tutiz leksika d.o.o., Zagreb, XV, 382 str.

 • Hrvat. enciklopedija 1 1999 = Hrvatska enciklopedija 1: A-Bd, 1999. Brozović, D., gl. ur. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb., XXVIII, table XLVIII, ilustr., 676 str.

 • Hrvat. enciklopedija 2 2000 = Hrvatska enciklopedija 2 Be-Da, 2000, Brozović, D., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XX, table XLVIII, ilustr., 724 str.

 • Hrvat. enciklopadija 3 2001 = Hrvatska enciklopedija 3 Da-Fo, 2001. Brozović, D., gl. ur.,  Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XX, table XLVIII, ilustr., 724 str.

 • Hrvat. enciklopedija 4 2002 = Hrvatska enciklopedija 4 Fr-Ht, 2002. Kovačec, A., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XX, table XLVIII, ilustr., 756 str.

 • Hrvat. enciklopedija 5 2003 = Hrvatska enciklopedija 5 Hu-Km, 2003. Kovačec, A., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XIX, table XL, ilustr., 728 str.

 • Hrvat. enciklopedija 6 2004 = Hrvatska enciklopedija 6 Kn-Mak, 2004. Kovačec, A., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XIX, table XL, ilustr., 800 str.

 • Hrvat. enciklopedija 7 2005 = Hrvatska enciklopedija 7 Mal-Nj, 2005. Kovačec, A., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XX, table XL., ilustr., 816 str.

 • Hrvat. enciklopedija 8 2006 = Hrvatska enciklopedija 8 O-Pre, 2006. Ravlić, S., gl. ur., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, XIX, table XXXIX, ilustr., 776 str.

 • Opća i nacionalna 1 2005 = Opća i nacionalna enciklopedija u 20 knjiga. I. knjiga A - Ar. Vujić, A., gl. ur., Pro Leksis d.o.o., Večernji list. d. d., Zagreb, 2005. I-XIV, 318 str.

 • Opća i nacionalna 2 2005 = Opća i nacionalna enciklopedija u 20 knjiga. 2. knjiga Av - Be. Vujić, A., gl. ur., Pro Leksis d.o.o., Večernji list. d. d., Zagreb, 2005. I-XII, 304 str.

 • Opća i nacionalna 3 2005 = Opća i nacionalna enciklopedija u 20 knjiga. 3. knjiga Be - Ca. Vujić, A., gl. ur., Pro Leksis d.o.o., Večernji list. d. d., Zagreb, 2005. I-XII, 318 str.

 • Opća i nacionalna 4 2005 = Opća i nacionalna enciklopedija u 20 knjiga. 4. knjiga Ca - Da. Vujić, A., gl. ur., Pro Leksis d.o.o., Večernji list. d. d., Zagreb, 2005. I-XII, 304 str.

 • Opća i nacionalna 5 2005 = Opća i nacionalna enciklopedija u 20 knjiga. 5. knjiga Da - Ei. Vujić, A., gl. ur., Pro Leksis d.o.o., Večernji list. d. d., Zagreb, 2005. I-XII, 312 str.

 • Opća i nacionalna 6 2005 = Opća i nacionalna enciklopedija u 20 knjiga. 6. knjiga Ei - Fr. Vujić, A., gl. ur., Pro Leksis d.o.o., Večernji list. d. d., Zagreb, 2005. I-XII, 302 str.

 • Opća i nacionalna 7 2005 = Opća i nacionalna enciklopedija u 20 knjiga. 7. knjiga Fr - Gr. Vujić, A., gl. ur., Pro Leksis d.o.o., Večernji list. d. d., Zagreb, 2005. I-XII, 304 str.

 • Opća i nacionalna 8 2005 = Opća i nacionalna enciklopedija u 20 knjiga. 8. knjiga Gr - Hr. Vujić, A., gl. ur., Pro Leksis d.o.o., Večernji list. d. d., Zagreb, 2005. I-XII, 310 str.

 

 

 

Kazalo

 dodatak - addition
A B C Č Ć D Đ E F
G H I J K L LJ M N NJ
O  P Q R S Š T U V W
  X Y Z Ž  

Copyright © 2006. Hrvatsko entomološko društvo i autor pridržavaju sva prava. Dozvoljeno korištenje i citiranje dijelova uz navođenje izvora: Milošević, B.,  Index bio-bibliographicus notorum hominum - Nonveilleriana, Hrvatsko entomološko društvo Zagreb, http://www.agr.hr/hed/ <datum>.
Copyright © 2006 by the Croatian Entomological Society and  author. Citation: Milošević, B., 
Index bio-bibliographicus notorum hominum - Nonveilleriana, Hrvatsko entomološko društvo Zagreb, http://www.agr.hr/hed/ <date>.

Inačica 3.01 - 21.IX.2003. - 15.XI.2003. -2.II.2004. -  3.02 - 17.I.2006. -- 4.0 - 14.III.2006. - 3.VI.2006. - 4.01 - 4.IX.2006.
 15.IV.2007. - 16.V.2007. - 29.V.2007. - 11.VI.2007. -14.VI.2007. - 30.VII.2007. - 17.X.2007. -  25.I.2008. - 2.VII.2008. - 14.XI.2008. -  webmaster