.
H
RVATSKO ENTOMOLOŠKO DRUŠTVO ZAGREB
Biografije i bibliografije
Osobe

 

Index bio-bibliographicus notorum hominum
Nonveilleriana
Bio-bibliografsko kazalo imena osoba
KOMENTAR

 

 

Stranica u radu. Zahvalan sam za primjedbe.

Bogomir Milošević, Zagreb

-

 

Zašto sam  U uvodu pokušao sam ukratko objasniti

Kritičari i osporavatelji

Medij - elektronički - interaktivni Zašto nije knjiga?

Naziv

Što znači bio-bibliografsko?

Zašto Nonveilleriana?

Obuhvat

          U ovo kazalo imena uvrštene su slijedeće skupine osoba o kojima postoje podaci u publikacijama ili zbirkama:

biolozi koji su se bavili entomologijom
 kao profesijom ili povremeno;

 

amateri raznih struka

 

kolekcionari i trgovci;

 

pojedinci za koje je zabilježeno
 da su pomagali entomolozima;

 

osobe raznih struka koje su pisale o kukcima
 i srodnim skupinama životinja

 

imena s kojima se susrećemo u istraživanju ento-muzeologije
 i povijesti entomologije u Hrvatskoj.

To su ravnatelji muzeja ili entomoloških odjela, ravnatelji institucija, pisci udžbenika, urednici enciklopedija, časopisa, autori biografija i bibliografija

Danas aktivnE OSOBE

Za osobe koje su u današnje vrijeme aktivne u jednoj od prethodno pobrojanih skupina, jedini je kriterij da o njima postoje neki pisani podaci. Osobni podaci, kao što su mjesto i datum rođenja, navedeni su samo ako je to dostupno iz nekog već objavljenog izvora, ili ako je sama osoba dozvolila autoru objavljivanje.

LITERATURA (IZVORI)

 

STRUKTURA PODATAKA I UJEDNAČAVANJE

 

SURADNJA

 

PROGRAMSKA PODRŠKA I PRETRAŽIVANJE

 

COPYRIGHT I ODGOVORNOST