PRILOG POVIJESTI ENTOMOLOGIJE U HRVATSKOJ

     Biobibliografsko kazalo imena osoba od Bogomira Miloševića

img01 img01

Uvodna riječ

Bogomir Milošević (Zagreb) i Guido Nonveiller (Zemun) bili su naši ugledni entomolozi velikog znanja i bogatog radnog iskustva. Rado su i nesebično podupirali nastojanja mladih entomologa šireći i na ovaj način znanje o kukcima. Osim raznovrsnih entomoloških aktivnosti, obojicu je zanimala i povijest entomologije. Dr. Nonveiller je shvatio da je područje Dalmacije u prošlosti bilo popularno lovište europskih entomologa. Brojne spoznaje o prvim entomolozima, zbirkama, entomološkim aktivnostima te prilikama onoga doba utkao je u vrijedno djelo "Pioniri proučavanja insekata Dalmacije". Gdin Milošević počeo je prikupljati osnovne biografske podatke o autorima i njihovim objavljenim radovima iz entomologije na području Hrvatske (entomološku biobibliografiju). Uredio je petojezični indeks imena autora s biobibliografijom i objavio ga na svojoj internetskoj adresi (Bogomirova stranica). Tako je budućim istraživačima ponudio sređene podatke da mogu mogu lakše nastaviti istraživati i pisati povijest entomologije u Hrvatskoj. Ovu hrvatsku biobibliografsku entomološku bazu podataka nazvao je Nonveilleriana, kako bi dr. Nonveilleru odao priznanje kao ocu hrvatske povijesti entomologije. Ovaj dvojac zaslužan je i za oživljavanje entomoloških aktivnosti u Prirodoslovnom muzeju u Splitu, gdje su te aktivnosti zamrle još 1952. godine odlaskom entomologa Petra Novaka (1879. – 1968.) iz Muzeja.

Zahvaljujući dopuštenju poštovane obitelji gdina Bogomira Miloševića, preuzimamo ovaj sadržaj s Bogomirove stranice ne samo kao uspomenu na drage mentore Bogomira i Guida, nego i zato jer projekt Nonveilleriana ima svoje korisnike i mora se nastaviti u budućnosti.


     Nonveilleriana

A B C Č Ć D Đ E F
G H I J K L LJ M N NJ
O  P Q R S Š T U V W
  dodatak - addition X Y Z Ž   uvod

      Povijest entomologije u Hrvatskoj nije napisana, iako su već obrađeni pojedini dijelovi. Nadam se da će se jednog dana naći grupa stručnjaka koja će se prihvatiti posla i dopuniti praznine te na temelju dosadašnjih i novih priloga sastaviti takvo djelo. Jedan od prvih poslova bit će sastavljanje popisa imena i izvora biografskih i bibliografskih podataka. postavljanjem ovih stranica na mrežu želio sam doprinijeti sastavljanju takvog popisa.
      U kapitalnom djelu o povijesti entomologije u Hrvatskoj: Pioniri proučavanja insekata Dalmacije, Guido Nonveiller je obradio područje Dalmacije, ali dao i brojne podatke za kontinentalni dio Hrvatske. Njegova je izuzetna knjiga temelj za povijest entomologije u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Ipak,  bit će potrebno podatke dopuniti za cijelu Hrvatsku, pa bi stoga ova web stranica trebala biti pomoć u tom radu, a također i za dnevne potrebe i brže snalaženje među brojnim imenima.
      U ovo kazalo imena uvrštene su slijedeće skupine osoba o kojima postoje podaci u publikacijama ili zbirkama:

 •    1. biolozi koji su se bavili entomologijom kao profesijom ili povremeno
 •    2. amateri raznih struka
 •    3. kolekcionari i trgovci
 •    4. pojedinci za koje je zabilježeno da su pomagali entomolozima
 •    5. osobe raznih struka koje su pisale o kukcima i srodnim skupinama životinja
 •    6. imena s kojima se susrećemo u istraživanju ento-muzeologije i povijesti entomologije u Hrvatskoj

 •       Njihov, veći ili skromniji doprinos, ugrađen je u povijest entomologije u Hrvatskoj.
        Zabilježena su i imena osoba koje i danas djeluju na području entomologije u Hrvatskoj, ako su o njima objavljeni biografski i/ili bibliografski podaci, ili je poznato da istražuju entomofaunu Hrvatske.
        U popisu se nalaze i imena nekoliko Hrvata koji su rođeni u inozemstvu ili su iselili i u novoj sredini postigli značajne rezultate u entomologiji. Reference uz imena osoba građa su za bio-bibliografske podatke. Kod nekih smo imena, u nedostatku drugih podataka ili kao primjer, naveli neki članak toga autora. U nekim referencama podaci se dopunjuju, u drugima ukazuju na razna gledišta autora. U znatnom broju enciklopedijskih i drugih referenca autori ne spominju entomološku djelatnost osobe o kojoj su pisali, stoga ova građa može poslužiti i kao dopuna biografijama.

  Entomologija je ovdje shvacena u sirem smislu, ukljucuje kukce i srodne skupine zivotinja, te opcu i primijenjenu entomologiju. Opsirnije o sadrzaju ove bio-bibliografske grade naci cete u prilogu 1.
       prezime i ime svake osobe u kazalu navodi u se u obliku koji je slozio autor kazala iz raznih izvora, takoder podaci koji slijede kompilacija su ili misljenje autora, sa svrhom da se lakse identificira osoba i ne predstavljaju sud o  eventualnom doprinosu te osobe entomologiji. U nekim slucajevima bila su potrebna dodatna objasnjenja koja se navode u uglatim zagradama. Slicna objasnjenja iz citiranih referenci daju se u posebnim zagradama, tj. medu znakovima < i > u nastavku reference, ponekad i bez zagrada.
        Zahvaljujem  kolegicama i kolegama koji su mi pomogli u prikupljanju podataka. Unaprijed zahvaljujem svima koji ce mi dostaviti primjedbe i prijedloge na sadrzaj ovih web stranica. Njihova ce imena biti navedena u kasnijim inacicama (molim pogledajte prilog 1).


  MILOŠEVIĆ - BIBLIOGRAFIJA

  GRAĐA ZA BIBLIOGRAFIJU

  Prilozi u knjigama - Članci u časopisima - Prilozi i sažeci u zbornicima
  Prikazi i recenzije u časopisima
   
  Prilozi i kompilacije na website-u Hrvatskog entomološkog društva

  Forenzička entomologija
      Prilozi u knjigama:

  Milošević, B., 1972. Fumigacija u komorama. U: Kolektiv autora (Vukasović, P., Stojanović, T., Šenborn, A., redakcija) Štetočine u skladištima, Institut za zaštitu bilja Poljoprivrednog fakulteta, Novi Sad: 365 - 379.

  Milošević, B., 1980. Lyctus bruneus i L. planicollis: 338 - 341; Megastigmus spp. (neevropske vrste): 432 - 445; Xylosandrus germanus: 412 - 414; Milošević, B. & Z. Korunić: Pissodes spp. (neevropske vrste): 356 - 358; Scolytidae (neevropske vrste): 385 - 390); Milošević, B. & R. Lučić: Osnove biljne karantene: 444 - 449; Obavezni zdravstveni pregled bilja: 450 - 455. U knjizi: Priručnik o karantenskim biljnim bolestima i štetočinama SFR Jugoslavije, Milošević, B., ur., Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, pp 500.

  Milošević, B., Lorković, Z., 1999. Croatia, compilers , In: Van Swaay, C.A.M. & Warren, M.S., 1999. Red data Book of European butterflies (Rhopalocera). Nature and Environment, No. 99, Council of Europe Publishing, Strasbourg.

  Milošević, B., 2000. Website of the Croatian Entomological Society (CES). In: Quest for Information. 2nd CARNet Users Conference, Zagreb, Croatia, September 24 - 26. 2000, abstr. p. 27. CARNet, CD-ROM, ISBN 953-6802-01-5. 

  Milošević, B., Šašić, Martina, 2003. Country chapter: Croatia. In: Van Swaay, C.A.M. & Warren, M.S., eds. Prime Butterfly Areas in Europe: Priority sites for conservation. National Reference Centre for Agriculture, Nature and Fisheries, Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries, The Netherlands: 140 - 149.

     Članci u časopisima:

  Milošević, B., 1958. Propisi o zaštiti bilja. Biljna zaštita Zagreb, 2(5): 63.

  Milošević, B., 1958. Propisi o zaštiti bilja. Biljna zaštita Zagreb, 2(6): 78.

  Milošević, B., 1958. Propisi o zaštiti bilja. Biljna zaštita Zagreb, 2(7): 92.

  Milošević, B., 1958. Propisi o zaštiti bilja. Biljna zaštita Zagreb, 2(12): 202 - 203.

  Milošević, B., 1960. Biljna karantena - prva linija odbrane. Priroda 47(29: 51 - 53.

  Milošević, B., 1964. Bolesti i štetnici koji ugrožavaju izvoz sjemena krmnog bilja. Biljna zaštita Zagreb 8(1): 23 - 24.

  Milošević, B., Uremović, V., 1968. Organizacija i metode inventarizacije biljnih bolesti i štetnika.  Inventarizacija - biljna karantena 1: 9 - 21.

  Milošević, B., 1970. Problemi unapređenja biljne karantene. Biljna zaštita Zagreb, 14(4-5): 95 - 97.

  Durbešić, P., Milošević, B., 1974. Prilog poznavanju faune Coleoptera (Chrysomelidae) okolice Rijeke. Inventarizacija - biljna karantena. 2: 72 - 85.

  Milošević, B., 1973, Definicije elemanata sistema mjera biljne karantene. Agronomski glasnik 35(3 - 4): 217 - 222.

  Milošević, B., 1974. Metodika sastavljanja spiska karantenskih biljnih bolesti i štetnika. Agronomski glasnik 36(9 - 12): 457 - 462.

  Milošević, B., 1974. Adresar sistematičara. The Directory of entomological Taxonomists of Yugoslavia. Entomološke informacije Zagreb 2(1): 1 - 6.

  Milošević, B., 1976. Prirodoslovni muzeji i kompjutorizacija. Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske 25(1 - 6): 71 - 78.

  Durbešić, P., Milošević, B., 1978. Zaštita kukaca. Zaščita nasekomyh, Protection of insects, Čovek i životna sredina 3/78: 44 - 45; 82, 86.

  Milošević, B., Lorković, Z., 1979. Kartiranje Rhopalocera Jugoslavije. Mapping of Yugoslav Rhopalocera. Faunističke vijesti. Faunistic news. Acta entomol. Jugosl. 1978(14): 107 - 109.

  Lučić, R., Milošević, B., 1983. trideset godina od osnivanja graničnih stanica za zaštitu bilja. Glasnik zaštite bilja 6(10): 375 - 377.

  Milošević, B., 1988. Suvremena biljna karantena u zaštiti bilja. Glasnik zaštite bilja 11(10 - 11): 375 - 376.

  Milošević, B., 1988. Značenje biljne karantene u sjemenarstvu. Semenarstvo 5(88)6: 177 - 181.

  Milošević, B., 1995. Dvadeset godina Hrvatskoga entomološkog društva. The 20th anniversary of the Croatian Entomological Society. Entomol. Croat. 1: 59-61.

  Milošević, B., 1998. Građa za entomološku bibliografiju Hrvatske1990-1993 - Materials for the Entomological Bibliography of Croatia 1990-1993., Entomol. Croat. (1997) 1998, 3(1-2): 49 - 66.

  Milošević, B., 1999. Građa za entomološku bibliografiju Hrvatske 1994. Materials for the entomological Bibliography of Croatia 1994. Entomol. Croat. 4 (1998), 1999. (1 - 2): 81 - 90. (Abstr. Engl.).

  Milošević, B., 2000. Entomologija na Internetu. Priroda 90(873)4: 14.

  Milošević, B., 2001. Građa za entomološku bibliografiju Hrvatske 1995 - 1996. Material for the entomological bibliography of Croatia 1995 - 1996. Entomol. Croat 5(1-2): 85 - 103. (Abstr. Engl.).

  Milošević, B., 2001. Senjani i drugi prirodoslovci koji su proučavali područje Senja i Velebita. Senjer und andere Biologen die das Gebiet von Senj und vom Velebit Gebirge erforschten Zusammenfassung). The Senians and some other naturalists investigators on the territory of Senj and Mt. Velebit (Engl. summ.). Senjski zbornik 28: 275 - 280. <biografije, entomolozi, Damin Narcis, langhoffer August, Dobiaš Franjo, Padewieth, Dobiaš Eugen, Babić Krunoslav, Vogrin Vatroslav, Kovačević Željko, Glumac Slobodan, Mršić Narcis, Lorković Zdravko, Kranjčević S.S.>

  Milošević, B., 2004. Građa za entomološku bibliografiju Hrvatske 1997. Material for the entomological bibliography of Croatia 1997. Entomol. Croat 2003. 7(1-2)):  89 - 109. (Abstr. Engl). <PDF 91 KB>

  Milošević, B., 2005. Građa za entomološku bibliografiju Hrvatske 1998. Materials for the entomological bibliography of Croatia 1998. Entomol. Croat 2004. 8(1-2)):  95 - 109. (Abstr. Engl.). <PDF 87 KB>

  Milošević, B., 2005. 80. godina od rođenja dr. sc. Domagoja Strukana (1924 - 1993). The remembrance  on 80th year of Domagoj Strukan's day of birth. Entomol. Croat  2004. 8(1-2): 93. <PDF 32 KB>

  Milošević, B. 2005. 30. godina Hrvatskoga entomološkog društva. Entomol. Croat. 2004. 8(1-2): 113. <PDF 30 KB>

  Milošević, B., 2006. Građa za entomološku bibliografiju Hrvatske 1999. Materials for the entomological bibliography of Croatia 1999. Entomol. Croat 2005. 9(1-2)):  99 - 110. (Abstr. Engl.).  <PDF 95 KB>

   

      Prilozi i sažeci u zbornicima:

  Milošević, B., 1955. Problemi suzbijanja bolesti i štetnika na trešnjama na području Hrvatskog primorja u godini 1953. U knjizi: Zaštita bilja u NR Hrvatskoj u 1953. godini. Referati održani na plenumu Sekcije za zaštitu bilja Društva agronoma. Specijalno izdanje redakcije Agronomski glasnik, Pekota, B., ur., Poljoprivredni nakladni zavod Zagreb: 84 - 93.

  Milošević, B., 1955. Karantenska služba u Rijeci. U knjizi: Zaštita bilja u NR Hrvatskoj u 1953. godini. Referati održani na plenumu Sekcije za zaštitu bilja Društva agronoma. Specijalno izdanje redakcije Agronomski glasnik, Pekota, B., ur., Poljoprivredni nakladni zavod Zagreb:112 - 115.

  Milošević, B., 1963. Biljne bolesti i štetnici kao značajan faktor u životu bilja. Materijali za savjetovanje o utjecaju zime na zelenilo i ptice, te zaštiti i unapređenju zelenila na području kotara. Kotarska privredna komora Rijeka, 20.3.1963: 32 - 38.

  Milošević, B., 1971. Izučenie entomofauny v sisteme karantinnyh meroprijatij. trudy XIII Mežd. entomologičeskogo Kongressa, Moskva, 2 - 9 avgusta, 1968. g., Tom II. Izdateljstvo "Nauka" Leningradskoe otdelenie, Leningrad: 362 - 363. (ruski).

  Milošević, B., 1973. Značenje entomofaunističkih istraživanja za zaštitu bilja u Jugoslaviji. Entomološki kolokvij i panel diskusija - postojna 1973. Jugoslavensko entomološko društvo - Zagreb: 1 - 1 - 6. (separat, referat za panel diskusiju, umnoženo geštetnerom, A4)

  Milošević, B., 1975. An approach to the proposed quarantine pests. Proceedings VIII. Int. Plant Protection Congress, Section VII., Moscow: 48 - 55.

  Varga, M., Maćašović, P., Milošević, B., 1975. SELGEM - sistem za obradu podataka u muzejskim zbirkama. Informatica 75 - Bled, okt. 1975: pp 2.

  Milošević, B., 1976. Istraženost faune Coleoptera Jadranskog područja u radovima Petra Novaka. U knjizi Kratki sadržaji saopćenja Entomološki kolokvij, Korčula 28.9. - 1.10.1978. Jugoslavensko entomološko društvo Zagreb: 3.

  Milošević, B., Lučić, R., Keglević, S., 1982. Biljni karantin u zaštiti bilja u Jugoslaviji. U: Zbornik, sv. 4., Drugi kongres zaštite bilja Jugoslavije. Vrnjačka Banja, 25 - 29. 10. 1982.: 84 - 87.

  Milošević, B., 1985. Flora i Fauna Jugoslavije kao informacijski sistem. I kongres na biosistematičarite na Jugoslavija, plenarni referati i rezimea na drugite referati, Popova Šapka, 12 - 14. septemvri 1985: 14 - 22.

  Miošević, B., 1987. Zaštita od karantenskih biljnih bolesti i štetočina u izvanrednim uvjetima. Prvo jugoslavensko savetovanje "Zaštita i spasavanje bilja i biljnih proizvoda od uništenja u miru i ratu", Dubrovnik 11 - 13. 11. 1987. Zavod za tehničko izobraževanje Ljubljana: 23.

  Milošević, B., 1989. Pregled istraženosti entomofaune Hrvatske. Entomofauna Hrvatske '89. - sažeci i referati. Milošević, B. ur., Entomološki kolokvij i savjetovanje o istraživanju i zaštiti faune insekata i srodnih skupina životinja u SR Hrvatskoj, Zagreb 19 - 20. i. 1989. Hrvatsko entomološko društvo Zagreb: 20 - 22.

  Milošević, B., 1989. Kartiranje entomofaune u SR Hrvatskoj. Entomofauna Hrvatske '89. - sažeci i referati. Milošević, B. ur., Entomološki kolokvij i savjetovanje o istraživanju i zaštiti faune insekata i srodnih skupina životinja u SR Hrvatskoj, Zagreb 19 - 20. i. 1989. Hrvatsko entomološko društvo Zagreb:23.

  Milošević, B., 1989. Projekt "Fauna parka prirode Biokovo", . Entomofauna Hrvatske '89. - sažeci i referati. Milošević, B. ur., Entomološki kolokvij i savjetovanje o istraživanju i zaštiti faune insekata i srodnih skupina životinja u SR Hrvatskoj, Zagreb 19 - 20. i. 1989. Hrvatsko entomološko društvo Zagreb:23.

  Milošević, B., 1989. Pripreme za publikaciju Popis vrsta insekata Hrvatske. Entomofauna Hrvatske '89. - sažeci i referati. Milošević, B. ur., Entomološki kolokvij i savjetovanje o istraživanju i zaštiti faune insekata i srodnih skupina životinja u SR Hrvatskoj, Zagreb 19 - 20. i. 1989. Hrvatsko entomološko društvo Zagreb: 27.

  Milošević, B., 1990. Entomološka istrazivanja u projektu "trajne plohe".[Entomological research in the project "The permanent areas"]. U knjizi: Prethod. saopć., sažeci saopć. i referata. Milošević, B., ur.: XX skup entomologa Jugosl., Pula 9-12.09.1990. Jugosl. entomol. društvo Ljubljana, Hrvat. entomol. društvo Zagreb: 30.

  Carnelutti, J., Milošević, B., 1990. [Uvodna riječ. Editorial- Z. Lorković, 90th anniversary] . U knjizi: Prethod. saopć., sažeci saopć. i referata, Milošević, B., ur., XX skup entomologa Jugosl., Pula 9-12.09.1990. Jugosl. entomol. društvo Ljubljana, Hrv. entomol. društvo Zagreb: 3.

  Milošević, B., 1992. Savjetovanje Entomologija u Republici Hrvatskoj 1992. god. [The Conference - Entomology in the Republic of Croatia 1992]. U knjizi: Sažeci i referati. Milošević, B., ur. Entomofauna Hrvatske 1992. Drugi kolokvij i savjetov., Zagreb 15.-16. 10. 1992. Second colloq. and conferen.. Hrvat. entomol. društvo, Zagreb: 26 - 27.

  Milošević, B., 1994. Dvadeset godina Hrvatskoga entomološkog društva. Twenty years anniversary of the Croatian Entomological Society. U knjizi Referati i sažeci - Proceedings and abstracts. Milošević, B., ur. Simpozij Fauna tla. Symposium on Soil Fauna, Zagreb, 16.-17. 2. 1994. Hrvatsko entomološko društvo, Zagreb: 19 - 20.

  Pagliarini, N., Ošterc, Lj., Milošević, B., 1994. Literatura o Željku Kovačeviću.[References on Željko Kovačević] U knjizi Referati i sažeci - Proceedings and abstracts. Milošević, B., ur., Simpozij Fauna tla. Symposium on Soil Fauna, Zagreb, 16.-17. 2. 1994. Hrvatsko entomološko društvo, Zagreb: 30.

  Milošević, B., 1995. Biosystematics and Entomology in Croatia. In: Proceedings of the Second EuroLOOP Workshop. De Coninck, E., Dall'Asta, U., Fermon, H., Eds., Amsterdam, 27-30 March 1995. Entomology Section Royal Africa Museum, Tervuren, Belgium, August 1995: 18 - 20.

  Milošević, B., Štamol, V., 1995. Zemljopisni imenik za prirodoslovna istraživanja Makarskog područja. Prirodoslovna istraživanja Biokovskog područja. Zbornik radova sa Kongresa održanog od 11-16. listopada 1993. u Makarskoj.Ekol. monograf. 4. Hrvatsko ekološko društvo Zagreb: 21 - 27.

  Milošević, B., 1996. Biodiversity information systems planning (Poster presentation). In: Book of Abstracts/Final programme. Los, W., ed., Workshop Disseminnating Biodiversity Information, Amsterdam, March 24 - 27, 1996. ESF-Systematic Biology Network & Institute of Systematics and Population Biology, Universiteit van Amsterdam: 55.

  Milošević, B., 1996. Hrvatske entomološke zbirke - element informacijskog sustava. The Croatian Entomological Collections - an Element of Information System. U knjizi: Knjiga sažetaka, Abstracts, Znanstveni skup Muzej - jučer, danas, sutra. Symposium Museum in past, today & tomorrow. Balabanić, J. et al. eds., Zagreb 12. - 14. 11. 1996. Hrvatski prirodoslovni muzej Zagreb: .

  Britvec, B., Milošević, B., 1996. Entomološka istraživanja kvarnersko-goranskog područja. Entomological researches in Kvarner and Gorski kotar. U Knjizi sažetaka - Abstracts. Arko-Pijevac, M. et al., ur., Znanstveno savjetovanje. Prirodoslovna istraživanja riječkog područja, Rijeka 23.-26. 10. 1996. Prirodoslovni muzej Rijeka: 13.

  Milošević, B., Gjurašin, B., 1997. Pregled inventara hrvatske entomofaune. Review of the Croatian entomofaunas inventory. U knjizi: Sažeci znanstv. skupa III. kolokvij - Entomofauna Hrvatske i susjednih zemalja, 1997. Maceljski, M. et. al., ur., Zagreb, 9. i 10. prosinac 1997. Abstr. Scient. Confer. III. Colloq. - Entomofauna of Croatia and adjoining countries, Zagreb, Dec. 9 - 19, 1997.: 54 - 55.

  Britvec, B., Milošević, B., 1998. Entomološka istraživanja kvarnersko-goranskog područja. Entomological researches in Kvarner and Gorski kotar area. U knjizi Prirodoslovna istraživanja riječkog područja. Natural history researches of the Rijeka region. Radovi sa Znanstvenog savjetovanja održanog u Rijeci 23. 24. 10. 1996. povodom 120. god. utemelj. i 50. god. osnitka Prirodoslovnog muzeja u Rijeci. Arko-Pijevac, M. et al., ur., Prirodoslovni muzej Rijeka. Natural History Museum Rijeka. Prirodoslovna biblioteka. Natural History Library 1: 129 - 144.

  Milošević, B., Kirinčić, M., 2000. Pregled entomoloških istraživanja planine Učke i susjednih područja. The review of the entomological researches of the mountain Učka and the surrounding area. Zbornik sažetaka priopćenja Sedmog hrvatskog biološkog kongresa. Proceedings of abstracts of the paper of the seventh Congress of Croatian Biologists, Ljubešić, N., ur., Hvar 24.09 - 29.09. 2000. Hrvatsko biološko društvo Zagreb: (280): 343 - 344.

  Milošević, B., 2003. Prikaz bio-bibliografskog Kazala imena entomologa u Hrvatskoj. Presentation of the bio-bibliographic Index of names - entomologists in Croatia. Zbornik sažetaka 8. hrvatskog biološkog kongresa. Proceedings of abstracts of the 8th Croatian Biological Congress. Besendorfer, B., Kopjar, N., eds., Hrvatsko biološko društvo 1885, Croatian Biological Society, Zagreb: (P-103) 245 - 246. Tekst s postera.

  Milošević, B., Kokan, B., Definis-Gojanović, M., Sutlović, D., 2008. Eduard Karaman's (1849 - 1923) beetle collections used in forensic research. - Proceedings of the sixth meeting of the European Association for Forensic Entomology, Kolymbari/Crete, Orhodox Academy of Crete: 1.

   

       Prikazi i recenzije u časopisima:

  Milošević, B., 1977. Recenzije. Book reviews. Chenhall, R.G., Museum Cataloging in the Computer Age, The American Ass. for State and Local History, Nashville, 1975, 261 str. Acta entomol. Jugosl. 1977(13): 96 - 97.

  Milošević, B., 1983. Recenzije. Book reviews. Catalogus Faunae Jugoslaviae. Slovenska akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani, [1964 - 1981]. Acta entomol. Jugosl. 1982(18): 127.

  Milošević, B., 1983. Recenzije. Book reviews. Mikšić, René: Monographie der Cetoniinae der paläarktischen und orientalischen Region. Coleoptera: Lamellicornia, Band 3, Systematischer Teil: Cetoniini I. Teil. "Šipad" - OOUR "Silva" Institut za istraživanje i projektiranje u šumarstvu (Forstinstitut), Sarajevo, 1982, 530 str. Acta entomol. Jugosl. 1983(19): 128.

  Milošević, B., 1988. Predrag Jakšić. Privremene karte rasprostranjenosti dnevnih leptira Jugoslavije (Lepidoptera, Rhopalocera). Provisional distributio maps of the butterflies of Yugoslavia. Zagreb, 1988. - 215 str. presavijen list s UTM kartom Jugoslavije, ilustr. ... Jugoslavensko entomološko društvo Ljubljana, Posebna izdanja 1. Glasnik zaštite bilja 11(7): 272.

  Milošević, B., 1991. Osvrti. Book reviews. Proceedings 3rd International meeting on Rhynchota fauna of Balkan and adjacent regions. Zbornik. 3 mednarodno srečanje o favni kljunastih žuželk Balkana in sosednjih območij. Scopolia, Suppl. 1, pp. 1 - 144, Ljubljana, Nov. 1990. Prirodoslovni muzej Slovenije. Museum Historiae Naturalis Sloveniae, YU ISSN 0351-0077. Acta entomol. Jugosl., 1990(23): 97 - 98.

  Milošević, B., 1999. Osvrti - Reviews. Hrvatska enciklopedija, I: A-Bd. Leksikografski zavod Miroslav Krleža Zagreb, 1999. Entomol. Croat. 4 (1998), 1999(1 - 2): 56.

  Milošević, B., 2001. Osvrti - Reviews. Collecting and preserving insects and mites, USDA, 2001. Prikaz. Entomol. Croat. 5(1-2): 76. <sabiranje, prepariranje, prikazi, kukci, grinje>

  Milošević, B., 2005. Prikaz radova. Book review. Darija Ćaleta & Marijana Vuković (eds): »Natura Croatica« - Bibliography 1992 - 2002. Nat. Croat Vol. 12. Suppl. 1, December, 2003: 1 - 70. - Entomol. Croat. 2004. 8(1-2): 110.
   
  <PDF 22 KB>

  Milošević, B., 2006. Prikaz. knjige. Book review. Andy Z. Lehrer, 2005. Bengaliide du Monde (Insecta: Diptera). PENSOFT SERIES FAUNISTICA No. 50. ISSN 1312-0174. Pensoft Publishers ISBN 954-642-244-4. Sofia-Moscow, 1-192. - Entomol. Croa. 2005 9(1-2): 113-114. <PDF 23 KB>

   

  Prilozi i kompilacije na website-u Hrvatskog entomološkog društva 

  Dostupno na  mreži - Available by Internet

  Bibliografije - Bibliographies; Nazivi - Terms; Pregled inventara entomofaune Hrvatske - The entomofauna inventory review
  Zaštita prirode - Nature conservation
  - Mladi - Young entomologists - Najmlađi (djeca) - Child
  ren

  Milošević, B., 2000 - 2003. Građa za entomološku bibliografiju Hrvatske 1990 - 2002 <link>
  Milošević, B
  ., 1998 - 2003. Reference o inventaru entomofaune Hrvatske <link>
  Milošević, B., Pomoćne bibliografije za entomofaunistička istraživanja <HED-baze - link>
  Milošević, B
  ., 2000. Građa za anotiranu entomološku bibliografiju - Guido Depoli <link>
  Milošević, B
  ., 2003. Bibliografija Domagoj Strukan (1924-1993) <link>
  Milošević, B
  ., 2003. Bio-bibliografsko kazalo imena osoba. Index bio-bibliographicus notorum
    hominum  Nonveilleriana <link> - © 2005: verzije uvoda na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku.
  Milošević, B
  . comp., 2005. Pčelarstvo.  Beekeeping. <link>
  Milošević, B. 2001 - 2003. Nazivi - uvod  <link>
  • Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Review of the entomofauna of Croatia

  Acarina - Aranea - Coleoptera - Collembola - Diptera - Diplopoda - Homoptera - Heteroptera Hymenoptera
   Lepidoptera
  -
   Orthopteroidea Psocoptera - Pseudoscorpiones - Plecoptera

  Opći pregled - General review

  Milošević, B. et al., 1998 - 2003. Pregled inventara entomofaune Hrvatske
     <opći pregled - General review -link>

  Acarina

  Milošević, B., 2002. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Oribatei
      <nije dovršeno - draft - link>

  Aranea

  Milošević, B., comp., 2003. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Aranea <link>

  Coleoptera

  Milošević, B., 1999 - 2002. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Coleoptera
     - porodice <link>
  Milošević, B
  ., comp., 2002. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Col., Leiodidae
     - Bathysciinae <link>
  Milošević, B
  ., comp., 2001. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Col., Leiodidae -
     Cholevinae <link>
  Milošević, B., comp., 2000- 2003. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Col., Chrysomelidae
     - pregled <nije dovršeno - draft - link>
  Milošević, B
  ., 2000. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Col., Chrysomelidae <link>

  Milošević, B
  ., 2000. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Col., Chrysomelidae
      - Alticinae <link>
  Milošević, B
  ., 1999 - 2001. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Col., Cerambycidae
      <nije dovršeno - draft - link>
  Milošević, B
  ., 2002. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Col., Lampyridae <link>
  Milošević, B
  ., 1998 - 2001. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Col., Lucanidae <link>

  Collembola

  Milošević, B., comp., 1999. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Collembola <link>

  Diptera

  Milošević, B., 1999 - 2002. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Diptera <link>
  Milošević, B
  ., comp., 1999. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Diptera - Nycteribiidae <link>
  Krčmar, S. et al.
  , 2000, Diptera, Tabanidae, popis vrsta. U: Milošević, B., Pregled inventara
     entomofaune Hrvatske - Diptera - Tabanidae <link>

  Homoptera

  Milošević, B., 2002. Inventar entomofaune Hrvatske. Komentar:
     štitaste uši - Coccoidea - <link>

  Heteroptera

  Milošević, B. comp., 2005. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Heteroptera <link>

  Hymenoptera

  Milošević, B., 2002. O fauni Hymenoptera u Hrvatskoj. <link>
  Milošević, B., comp., 2000. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Hymenoptera
     - Chalcidoidea 
  <link>
  Milošević, B., 2001 - 2002.Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Hymenoptera
     - Formicidae <link>

  Milošević, B., comp., 2001. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Hymenoptera

     
  - Mutillidae <link>

  Lepidoptera

  Milošević, B., 1998 - 2003. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Lepidoptera <link>
  Milošević, B., 1998 - 2001. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Lep., Papilionidae <link>
  Milošević, B., 1998. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Lep., Hesperiidae <link>

  Milošević, B., 2000. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Lep., Pieridae <link>
  Milošević, B., 2001. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Lep., Lycaenidae <link>
  Milošević, B., 2001. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Lep., Nymphalidae <link>

  Orthopteroidea

  Milošević, B., 2001 - 2002. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Orthoptera <link>
  Milošević, B
  ., 2000. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Blattaria <link>
  Milošević, B
  ., 2000. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Mantodea <link>
  Milošević, B
  ., 1998. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Phasmatodea <link>
  Milošević, B
  ., 1998 - 2000. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Dermaptera <link>

  Plecoptera

  Milošević, B., comp., 2000. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Plecoptera <link

  Psocoptera

  Kalinović, I., 2000. Psocoptera, U: Milošević, B., Pregled inventara entomofaune
     Hrvatske <link>

  Pseudoscorpiones

  Milošević, B., 2000. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Pseudoscorpiones <link>

  Diplopoda

  Milošević, B., comp., 2000. Pregled inventara entomofaune Hrvatske - Diplopoda <link

  >
  • Zaštita prirode - Nature conservation
  Milošević, B., 2001. Zaštita prirode - zaštita entomofaune, probne stranice <link>
  Milošević, B
  ., 2001. Zaštita prirode - staništa i vrste, biološka raznolikost <link>
  Milošević, B
  ., 2001. Zaštićene vrste kukaca i srodnih skupina <link>
  Milošević, B
  ., 2001. Prikaz Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama
     divljih životinja i biljaka (CITES) <link>
  Milošević, B
  ., 2001. Zaštićeni dijelovi prirode. <link>
   
  Milošević, B., 2000 - 2005. Taksonomska i faunistička entomološka literatura. <link>

  Milošević, B., 2005. 80. godina od rođenja dr. sc. Domagoja Strukana (1924 - 1993). The remembrance on 80th year of Domagoj Strukan's day of birth. - Entomol. Croat. 2004. 8(1-2): 93 - 94.

  Kokan, B., Definis-Gojanović, M., Sutlović, D., Milošević, B., 2006. The forensic entomology method and general problems related to its introducing. - Program and Abstracts. F. Intona, C.P. Campobasso, eds., EAFE European Association for Forensic Entomology, Fourth Meeting, 26th - 29th April 2006, Bari - Italy, Poster P9: 57. (on-line)

  Kokan, B., Definis-Gojanović, M., Sutlović, D., Milošević, B., 2006. Forensic entomology in Split and Croatia. Forenzična entomologijaa u Splitu i Hrvatskoj. 9. Hrvatski biološki kongres, Rovinj, 23 - 29. rujna 2006. - Poster

  Milošević, B., Kokan, B., Definis-Gojanović, M., Sutlović, D., 2008. Eduard Karaman's (1849 - 1923) beetle collections used in forensic research. The sixth meeting of the EAFE, May 20 - 24, 2008, Crete, Greece. - Poster.

  inačica 1.2.1- 29/06/2004 - 2.0 - 10/06/2005. - 3/06/2008 - webmaster