HRVATSKO ENTOMOLOŠKO DRUŠTVO

BIBLIOGRAFIJE

Građa za entomološku bibliografiju Hrvatske

POSEBNE BIBLIOGRAFIJE

Priprema: Bogomir Milošević
Koncept - Draft

FRANJO NIKOLIĆ  (Sombor, 4.VI.1922 - Dubrovnik, 17.V.1977)

GRAĐA ZA BIBLIOGRAFIJU:

RADOVI (pripremio Ivo Lučić, 2002)

Nikolić, F., 1954. Evolucija životinjskog svijeta podzemlja. Speleolog II., 3 - 4, Zagreb: 68 - 73.

Nikolić, F., 1955a. Evolucija životinjskog svijeta podzemlja. Speleolog III., 1 - 2, Zagreb:12 - 13.

Nikolić, F., 1955b. Istarski oblici pauka Latrodectus tredecimguttatus Rossi. Zbornik radova I. kongresa biologa Jugoslavije, Zagreb, 1953: 280 - 284.

Nikolić, F., 1957. Über die geographische Verbreitung und Abstummung der unteririrdischen Spinnen in Jugoslawien. Verh. Dtsch. zool. Ges. in Graz. Leipzig: 487 - 494.

Nikolić, F., 1959. Iz života naših paukova. Priroda Zagreb 44(8): 295 - 298.

Nikolić, F., 1961. Prilog poznavanju geografskog rasprostranjenja i porijekla podzemnih paukova u Jugoslaviji. II. jugoslavenski speleološki kongres, Zagreb: 189 - 198.

Nikolić, F., 1963. Pauci iz nekih pećina Slovenije. III. jugoslavenski speleološki kongres, Sarajevo. 157 - 163.

Nikolić, F., 1966. Beitrag zur kenntnis der Spinnenwelt in der Ugebund von Dubrovnik. Folia entom. Hung. N. S. 19(24), Budapest: 441  - 453.

Nikolić, F., Polenec, A., 1981. Aranea. Catalogus Faunae Juoslaviae III/4. SAZU, Ljubljana, 135 str.

P

Natrag: posebne bibliografije

Inačica 1.0 - 7.VII.2006.  -  webmaster